Laatste nieuws

Scouting IJsselgroep voortaan ook voor meisjes

Op 6 maart heeft de Groepsraad (ALV) van Scouting IJsselgroep besloten om vanaf 24 april 2021 het lidmaatschap ook open te stellen voor meiden. De vereniging is oorspronkelijk een jongensgroep, maar kreeg de afgelopen jaren veel vragen over het toelaten van meiden. Door de vereniging open te stellen, wil zij een nóg grotere bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van haar leden.

ScoutingArchiefbeeld van scouting Gorssel. Vuurtje maken en broodje bakken, één van de vele activiteiten van scouting, en (bijna) altijd lekker buiten.De verjonging binnen het bestuur in combinatie met de veranderde maat­schappij maakt dat de vereniging, die inmiddels ruim 75 jaar bestaat, bezig is zichzelf opnieuw uit te vinden en opnieuw te positioneren. Dit om ook in de toekomst de Scouting­doelstellingen in Gorssel en omgeving te kunnen realiseren.
Scouting - en daarmee Scouting IJsselgroep - is een open, maat­schappelijk betrokken jeugd- en jongeren­vereniging. Zij biedt haar leden een plezierige en uitdagende vrijetijds­besteding. In actief samen­spel met leeftijdsgenoten wordt een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijk­heid. Met respect voor zichzelf en hun omgeving leren scouts eigen grenzen te verkennen en verantwoor­delijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.

Met het oog op de toekomst
Het proces van opnieuw uitvinden is gestart door te luisteren naar de omgeving. Er kwamen steeds vaker vragen van ouders waarom hun dochter niet lid kon worden. De argumentatie kwam niet verder dan dat Scouting IJsselgroep een jongensgroep is. Dat voelde niet goed meer. Om het spel van Scouting goed te kunnen aanbieden is het bovendien cruciaal om mee te bewegen met ontwikkelingen in de maatschappij. Met hulp van Scouting Nederland is eind 2018 een proces gestart om de kernwaarden van de vereniging te bepalen; Vriendschap, Traditie & Outdoor. Daarbij kwam ook de vraag of het nog nodig is om bij het lidmaatschap onderscheid te maken in geslacht. Uiteindelijk heeft de Groepsraad eind 2020 vastgesteld dat het voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de leden beter is om de activiteiten aan jongens en meiden samen aan te bieden.
Na het intern genomen besluit is uitgezocht op welke wijze en per wanneer gemengd draaien het best kan worden geïmplementeerd. Hierover is ook gesproken met de naastgelegen meidengroep (Scouting Kompasnaald). Uit deze gesprekken blijkt dat het realiseren van gemengd draaien in een verregaande samenwerking met hen op dit moment niet haalbaar is.

De vereniging stelt zich open
De Groepsraad heeft daarop besloten om het lidmaatschap van Scouting IJsselgroep volledig open te stellen voor meiden. Dit betekent dat na ruim 75 jaar meiden ook de gelegenheid krijgen om lid te worden. Er ontstaat hiermee een gemengde Scoutingvereniging in de dorpskern van Gorssel. Deze mogelijkheid bestond al enkele jaren voor vrouwen (21+), maar gaat nu ook gelden voor de jonge meiden (vanaf 7 jaar). Dit is een enorme stap en daarmee best spannend. Het ligt echter in lijn met de ontwikkeling die de vereniging de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De afgelopen jaren zijn al grote stappen gezet met de aanpak van het terrein, de verjonging in het groepsbestuur en de vernieuwbouw van het Troephuis. Daarnaast past dit in het proces dat op dit moment met hulp van Rabo Clubsupport (Rabobank Noord-Oost Achterhoek) wordt doorlopen om de vereniging opnieuw uit te vinden en te positioneren.
Meiden kunnen nu een vereniging kiezen die bij hen past. Scouting IJsselgroep is ervan overtuigd dat deze verandering op een positieve manier bijdraagt aan het realiseren van de Scoutingdoelstelling in Gorssel en omgeving.

Kennismaken
Jongens én meisjes)kunnen komen kijken hoe het scoutingspel bij Scouting IJsselgroep wordt gespeeld. Zij zijn welkom om langs te komen, ook in deze coronatijd. Aanmelden hiervoor kan via www.scouting-ijsselgroep.nl/kijken

In verband met de Corona-beperkingen wijken de tijden van de opkomsten momenteel af van de gebruikelijke tijden.
• Welpen (7 - 11 jaar) op zaterdag van 12.30 tot 14.30 uur
• Scouts (11 - 15 jaar) op zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur
• Explorers (15 - 18 jaar) op zaterdag van 09.30 tot 11.30 uur (even week)
• Roverscouts (18 - 21 jaar) op zaterdag van 18.30 tot 20.00 uur (oneven week)
• Stam (21+) eens per 3 maanden

 
Gorssel, 10 maart 2021

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends