Laatste nieuws

Snelfietsroute Deventer-Zutphen stapje verder

Deventer, Lochem en Zutphen hebben met andere gemeenten uit de Cleantech Regio (voorheen Steden­driehoek) en samen met de provincie Gelder­land het plan opgevat om één van de drukste regio­nale fiets­routes van Gelderland aan te pakken. Het gaat om de fiets­verbinding tussen Deventer en Zutphen (F348). Er wordt al jaren over gesproken, en nu is er dan eindelijk een voorkeurs­route vastgesteld. 
De snelle fietsverbinding tussen Deventer en Zutphen (F348 genoemd) is bestemd voor fietsers tussen Deventer en Zutphen en ook voor fietsers uit de tussen­liggende dorpen (vooral scholieren). Dagelijks passeren zo’n 430 fietsers het tel­punt op de Pol­brug over het Twente­kanaal bij Zutphen. Gemiddeld rijden 1470 fietsers per dag Deventer binnen.

Voorkeursroute
FietsrouteVoorkeurstracé Snelfietsroute Deventer-Zutphen (bron: Website Cleantech Regio)De voorkeursroute (‘Combinatieroute’ genoemd) loopt vanaf de Deventerweg (N348) in Deventer, via Epse, Gorssel en dan via het buiten­gebied tussen Gorssel en Eefde naar de rotonde in de Industrie­weg in Zutphen. Onderdeel van de voorkeurs­route zijn twee fiets­tunnels onder de N348 en een nieuw aan te leggen tracé langs de rond­weg om Gorssel. De fietsafstand is nu 12,1 km langs de N348 en wordt na aanleg 10,9 km.
Op twee plekken kruist de fietsroute de N348. Een fietstunnel ter hoogte van de Hoofd­straat-Zuid in Gorssel maakt het voor scholieren veiliger om de N348 over te steken. Ze hoeven dan geen gebruik meer te maken van het kruis­punt bij Quatre Bras. De andere tunnel komt bij het kruis­punt ter hoogte van het voormalige restaurant De Rozen­tuin in Epse. Op de verbeterde route krijgen fietsers voor­rang op de zij­wegen. Vanwege de snelheids­verschillen tussen een ‘gewone’ fiets en bijvoorbeeld e-bikes of ‘speed pedelec' wordt de fiets­­route ook breder: zoveel mogelijk verbreed tot 4 meter. Ook scherpe bochten worden ver­meden en de route wordt goed verlicht. 

Het tracé
Het tracé van de voorkeursroute begint vanuit Deventer net voor het A1-viaduct, pal aan de west­zijde van de N348 en volgt de N348 richting Epse. Bij de stop­lichten in Epse (Rozentuin/De Pessink) loopt de route via een fiets­tunnel naar de oostzijde van de N348 en vandaar over het fiets­pad richting Gorssel. In Gorssel mijdt de route de Hoofd­straat, en gaat verder over een nieuw aan te leggen fiets­pad oostelijk (dus aan de dorps­kant) van de rondweg richting de stop­lichten bij de Hoofdstraat-Zuid. Bij de stop­lichten, met een nieuw aan te leggen fietstunnel, steekt de route over naar de Gorsselse Enk­weg tot voorbij de molen Geertruida Cornelia. Daarna slaat de route linksaf over de Eefdese Enk­weg, langs het voormalige ooievaars­dorp, en daarna rechtsaf de Quatre Bras­weg op richting Mettray en verder. Bij de stop­lichten van de N348 (de nieuwe om­leiding) rechtsaf richting Zutphen, via de nieuwe brug over het Twente­kanaal. Aankomst bij de rotonde (kruising Pollaan/Industrie­weg in Zutphen.

Planning
Nu het gewenste tracé en kostenraming bekend zijn moet nog gezorgd worden voor de financiering van het circa 10 miljoen euro kosten­de project. Over een verdeel­sleutel tussen Rijk, provincie en gemeenten moet nog worden onder­handeld.
De Cleantech Regio gaat in gesprek met inwoners die in de omgeving van de fiets­route wonen en voor alle andere belang­stellenden wordt een informatie­avond belegd (een en ander is uiteraard afhanke­lijk van de corona­maatregelen). 
Eind 2020 moet duidelijk zijn of de F348 aangelegd wordt en wanneer.

 
Redactie Gorssel.nl
2 mei 2020

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends