Laatste nieuws

Snellaadpaal en zonnedak in Gorssel

Twee projecten van LochemEnergie naderen hun voltooiing. Op het plein bij de kerk in Gorssel (naast Keuken­studio Stormink) is de fundering gelegd voor het plaatsen van een snel­laad­voorziening voor elektrische auto’s. Op het dak van een schuur bij de boerderij van de familie Bosch­loo aan de Ee­kweg zijn 200 zonne­panelen geplaatst. Beide projecten zijn in augustus 2020 operationeel.

Snelladers
Snellader Gorssel 310720 2 kleinFundering voor snellader bij Keukenstudio Stormink in GorsselMet financiële steun van de gemeente worden binnen de gemeentegrens twee snelladers voor elektrische auto’s geplaatst. De eerste, bij het gemeente­huis in Lochem, is inmiddels in werking en de tweede wordt binnen­kort geplaatst op het plein bij de kerk in Gorssel. Op bijgaande foto is de fundering al te zien. Na de plaatsing moet Liander nog de aan­sluiting op het openbare net ver­zorgen en de gemeente zal zorgen voor de verkeers­borden bij de laad­plek.
Zonnedak Boschloo 010820 2 kleinBoven en onder: zonnepark op het dak van Boschloo aan de Eekweg in GorsselDe Gorsselse snellader is een watergekoelde 50 kW snellader van het merk Tritium. Dankzij de water­koeling is het geluids­niveau zo laag dat plaatsing in het centrum van Gorssel geen probleem is.
De snellader kan door elke geschikte elektrische auto gebruikt worden, waarbij binnen een uur de accu flink bij­geladen is. Dat is veel sneller dan bij de gewone openbare laad­palen of bij laadpalen die mensen aan huis hebben.

Zonnedak
Het valt voor LochemEnergie niet mee om geschikte daken te vinden voor het plaatsen van zonne­panelen, maar het is aan de Eekweg 1 in Gorssel wel gelukt. Hermien en Gerton Bosch­loo hebben het dak van de schuur waarin hun melk­vee staat beschik­baar gesteld. LochemEnergie heeft daarop 200 zonnepanelen gelegd die jaarlijks goed zijn voor ongeveer 59.000 kWh. De zonne­panelen zijn gefinancierd met kapitaal dat is ingelegd door vijftien huis­houdens die niet zelf een geschikt dak hebben maar wel zoveel mogelijk hun stroom duur­zaam willen opwekken. De meeste huis­houdens komen uit Epse en Gorssel. Ook de familie Bosch­loo doet mee in het project.
Het project is opgezet als een ‘postcoderoos-project’, waarbij deelnemers met hun kapitaal­inleg gedurende vijftien jaar het recht krijgen op een aanzienlijke korting op hun stroom­rekening thuis. 

Coöperatie van burgers
Zonnedak Boschloo 010820 1 kleinBinnen LochemEnergie werken burgers uit de hele gemeente Lochem samen aan de verduur­zaming van de energie­voorziening. Bestaande projecten in Gorssel zijn onder meer de 84 zonne­panelen op De Vuller­school en in totaal ruim 600 zonne­panelen op 80 huur­woningen van IJssel­dal Wonen. En ook de energie­coaches van LochemEnergie hebben al heel wat huis­bezoeken afgelegd om mensen te helpen bij het besparen op hun energie­gebruik.
De plaatsing van laad­palen is een nieuwe activiteit van LochemEnergie, als onder­steuning voor de overstap van mensen naar eigen elektrische auto’s of naar het delen van elektrische auto’s.

Planning
Naar verwachting zijn beide nieuwe projecten in de loop van augustus 2020 operationeel. 
LochemEnergie zegt voor de snellader aantrekkelijke tarieven per kWh te gebruiken: “Beduidend minder dan de tarieven die bij de snellaad­stations langs de snelweg worden betaald. En leden van Lochem­Energie krijgen ook nog 15% korting".
Na ingebruikneming van het zonnedak wordt de stroomopwek gemonitord. Via de website van LochemEnergie kan iedereen de opwek volgen. Deel­nemers krijgen een app op hun smart­phone met nog meer informatie.
Voor het zonnedak waren meer belangstellenden dan er zonnepanelen beschikbaar waren. Er is een wacht­lijst gemaakt voor een volgend project in dit deel van de gemeente Lochem.


Gorssel, 2 augustus 2020

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends