Laatste nieuws

Speciale 3+ groep bij De Veldmuis

Peuterspeelgroep De Veldmuis in Gorssel, vijf ochtenden per week geopend, heeft op de woensdagochtend een speelgroep speciaal voor kinderen die allemaal drie jaar oud zijn. Juist in die groep spelen kinderen meer mét elkaar en niet alleen naast elkaar.

Peuterspeelgroepen
Veldmuis 4De peuterspeelgroepen bij De Veldmuis bestaan uit maximaal zestien kinderen en worden begeleid door een of twee pedagogisch medewerkers. Op de peuterspeelgroep worden kinderen spelenderwijs voorbereid op de stap naar de basisschool. Gedurende de ochtenden wordt er ingegaan op de belevingswereld van de kinderen (wat houdt hen op dat moment bezig), maar er worden ook (gestructureerde) activiteiten aangeboden. Op deze manier wordt aangesloten bij zaken die kinderen bezighouden, maar wordt ook hun ontwikkeling gestimuleerd en worden ze uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen. Veldmuis 6De ervaring leert dat kinderen hier veel van opsteken. Om de kinderen tijdens het spelen structuur aan te bieden maakt De Veldmuis gebruik van speelhoeken, zoals een huishoek, bouwhoek, autohoek, leeshoek, atelierhoek en een themahoek (afhankelijk van het thema) en er zijn dagritmekaarten. Deze kaarten geven een chronologisch overzicht van de ‘doe-momenten’ van de ochtend weer. Op de kaarten mogen de kinderen naast mascotte Karel de Veldmuis hun eigen foto ophangen. Zo staat naast Karel ook het kind zelf centraal.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bestaat de groep uit kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar.
Veldmuis 3Op woensdagmorgen bestaat de groep uit enkel driejarigen (de ‘3+ groep’).

Driejarigen
In de woensdagmorgengroep met enkel driejarigen hebben de kinderen allemaal dezelfde leeftijd, waardoor juist dan veel fantasie- en rollenspel ontstaat. Kinderen spelen dan meer mét elkaar en niet alleen naast elkaar. Met deze groep kinderen wordt nog meer toegewerkt naar de overgang naar de basisschool. Er zijn materialen die geschikt zijn voor 3+ en maandelijks staat een spel centraal dat meer uitdaging biedt dan de gebruikelijke puzzels en spelletjes. Iedere eerste woensdag van de maand is het ‘speelgoedochtend’ en mogen de kinderen een speeltje van huis meenemen. Op deze ochtend spelen ze samen met de kleuters van de basisschool in de zogenaamde ‘Vulkaan’-ruimte van de school en natuurlijk ook buiten op het kleuterplein.
Met de driejarigengroep wordt ook dieper ingegaan op thema’s. De afgelopen jaren zijn er al verschillende thema’s aan de orde geweest. Sommige daarvan werden door de pedagogisch medewerkers aangedragen, andere kwamen voort uit de belevingswereld van de kinderen of werden samen met de basis-
scholen ontwikkeld.
Veldmuis 7Zo is er een bezoek gebracht aan de molen in de Eesterhoek in Gorssel, gingen de kinderen naar een dierenartsenpraktijk, was er een verkeersweek in samenwerking met de Vullerschool (met daaraan gekoppeld een bezoek van de politie) en was er een thema rond de Boekenweek, eveneens in samenwerking met de Vullerschool.

Informatie
Peuterspeelgroep De Veldmuis is gevestigd in de Vullerschool in Gorssel. De peuterspeelgroep is van maandag tot en met vrijdag (waaronder dus de woensdagmorgen speciaal voor driejarigen) geopend van 08.00-12.00 uur. Wie een keer een kijkje bij de peuterspeelgroep wil nemen, kan gerust naar binnen lopen of contact opnemen via tel.: 0575-700 541 of 088-7500840.

Foto's: Simke Kamphorst.
Klik op een foto voor meer afbeeldingen.


Gorssel, 10 april 2017

Veldmuis  8

Veldmuis  2

Veldmuis 5

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends