Laatste nieuws

Sporen in het landschap (2)

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Arnhem doen sinds begin november onderzoek naar  de cultuurhistorie van het landschap rondom Gorssel. Zij doen dit op verzoek van de Werkgroep Cultuurhistorie en Landschap, die is ingesteld door de Dorpsraad Gorssel. De studenten verzamelen informatie en maken de resultaten toegankelijk, als onderdeel van hun eindexamenjaar.
 
De Werkgroep Cultuurhistorie en Landschap en de studenten van Larenstein doen regelmatig verslag van hun project. Het eerste verslag, hun kennismaking met Gorssel, leest u hier.

Het landschap van Gorssel
studenten bouwen koerhuisDe studenten Vince Ronde en Jorke Wessels bouwen een mini-replica van het KoerhuisDe studenten hebben van Landschapsbeheer Gelderland de opdracht gekregen om de inwoners van Gorssel te betrekken bij het dorp en het omliggende landschap. Tijdens de kennismakingsbijeenkomst eind oktober zijn de studenten er, door onder meer te praten met enkele leden van de Historische Vereniging De Elf Marken, achtergekomen dat Gorssel een rijke geschiedenis heeft en dat het landschap door de jaren heen flink is veranderd.
De studenten willen aan de hand van vier thema’s het heden en verleden van Gorssel in beeld krijgen en vastleggen. De vier thema’s die zij hebben gekozen betreffen: de Gorsselse heide, de IJssel met de uiterwaarden rondom het dorp, de marken en als laatste de landgoederen.
Deze vier thema’s zijn volgens de studenten (onder meer) bepalend en belangrijk geweest voor de vorming van het dorp Gorssel en het omliggende landschap. Een onderdeel van de opdracht is het vast leggen van de ‘oral history’, oftewel de verhalen en herinneringen die aan Gorssel kleven en leven bij bewoners van jong tot oud.

Verhalen over het landschap
Om de vier thema’s goed neer te zetten moeten deze voorzien worden van hun bijbehorende opzienbarende geschiedenis. Dat kunnen de nu nog in het landschap te herkennen punten zijn of juist de belangrijke gebeurtenissen waar niets meer van te zien is. U moet daarbij denken aan landschapsvormende elementen of zeer opzienbarende (geschiedkundige) feiten.
Om deze feiten/verhalen boven water te krijgen gaan de studenten een aantal lokale deskundigen interviewen. De studenten streven tijdens de interviews niet naar uiterste volledigheid, maar naar de spreekwoordelijke ‘krenten uit de pap’. De verhalen van de deskundigen willen de studenten te zijner tijd grafisch presenteren aan de bevolking van Gorssel.

Wintermarkt
Wandelkaart 1900
De studenten nodigen de inwoners van Gorssel graag uit om deze thema’s aan te vullen met hun persoonlijke verhalen over het landschap, kennis overgedragen uit de familie of misschien wel een oude sage of legende. Als u wilt, dan wordt uw verhaal op video opgenomen. De filmclub ‘het Accent’ verleent hier zijn medewerking aan.
De studenten hopen u te mogen ontvangen op 13 december 2014 tijdens de wintermarkt in de Protestantse kerk in Gorssel (10.00 -13.00 uur). Zij staan daar met een miniversie van het Koerhuis (uit het voormalige gemeentewapen van Gorssel).


Gorssel, 3 december 2014

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends