Laatste nieuws

Sporen in het landschap (4)

LandschapStudenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Arnhem doen sinds begin november 2014 onderzoek naar de cultuurhistorie van het landschap rondom Gorssel. Zij doen dit op verzoek van de Werkgroep Cultuurhistorie en Landschap, die is ingesteld door de Dorpsraad Gorssel. De studenten verzamelen informatie en maken de resultaten toegankelijk, als onderdeel van hun eindexamenjaar.
De Werkgroep Cultuurhistorie en Landschap en de studenten van Larenstein doen regelmatig verslag van hun project. Het vorige verslag, over de workshop in het Tramstation, leest u hier.

Gesprekken tijdens de wintermarkt
Tijdens de wintermarkt in de protestantse kerk in Gorssel gingen de studenten met de inwoners van Gorssel in gesprek over het landschap. Er waren vier posters opgesteld met daarop de thema's: de Gorsselse heide, de IJssel met de uiterwaarden, de marken en als laatste de gegoede burgerij. Belangstellenden konden hun verhaal over het landschap vertellen vanuit een door de studenten gefabriceerd mini-Koerhuis. De verhalen gingen onder meer over favoriete plekjes in het landschap. Dit verhaal werd op video opgenomen, de filmclub ‘het Accent’ verleende hier haar medewerking aan.
Het verkregen beeldmateriaal gaan de studenten gebruiken voor hun eindpresentatie, die plaats zal vinden in januari 2015. De precieze datum en tijdstip zijn op dit moment nog niet bekend.

Kennis delen en enthousiasmeren
Het viel de studenten tijdens de wintermarkt op dat de inwoners van Gorssel het landschap erg waarderen. Ook valt er nog genoeg van elkaar te leren, want er is in de volksmond veel kennis aanwezig over de natuur en cultuur: van het heden maar ook van het verleden. Dit is voor de studenten de uitdaging van het project: kennis delen en elkaar enthousiasmeren voor het fraaie landschap van Gorssel.


Gorssel, 17 december 2014

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends