Laatste nieuws

Staatsbosbeheer sluit wandelpaden in de Ravenswaarden

Staatsbosbeheer heeft twee wandelpaden in de Ravenswaarden bij het Zandgat, het zogeheten struinpad en het pad langs de IJssel, afgesloten voor publiek. Het gaat hier om wandelpaden die over gronden lopen die in eigendom zijn van Staatsbosbeheer.


Ravenswaarden26-9-15GR 41Ravenswaarden: Zicht vanaf de Schonekolksweg (blijft opengesteld) en foto onder het ZandgatStaatsbosbeheer (SBB) vindt het belangrijk dat burgers kunnen genieten van de natuur, maar hecht ook aan goede afstemming met betrokken partijen. Het overleg met de boeren die gronden in het gebied in eigendom hebben of van SBB pachten heeft tot nu toe niet geleid tot voor alle betrokkenen acceptabele afspraken die nodig zijn voor openstelling van de wandelroutes. Komende periode worden die gesprekken weer opgepakt en hopelijk leiden die tot een gedragen besluit over het al dan niet (her)openen van de wandelpaden. Maar daarvoor is eerst rust in het gebied en vertrouwen tussen de betrokken partijen nodig, aldus SBB.
Ook de gemeente Lochem laat weten dat de gesprekken met betrokkenen doorgaan en hoopt dat die zullen leiden tot verruiming van de wandelmogelijkheden in het gebied.

Uniek stukje Nederland
Ravenswaarden26-9-15GR 64De Ravenswaarden maakt deel uit van een oud IJssellandschap bestaande uit graslanden met een goed ontwikkelde stroomdalflora. Het is een uniek stukje Nederland, met talrijke stroomruggen. Deze stroomruggen behoren tot de best bewaard gebleven kronkelwaarden in ons land.
Het gebied van de Ravenswaarden is ruim 240 hectare groot en strekt zich uit langs de IJssel van Gorssel tot Eefde. Staats­bosbeheer bezit ruim 50 hectare grond in de Ravenswaarden waarvan vrijwel alles is verpacht aan diverse boeren. Het is een Natura 2000 gebied, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden en tegelijkertijd bijna geheel in agrarisch gebruik.

Wandelroutes
RavenswaardenWandelplanKLKaartje met de door Staatsbosbeheer in 2014 gecreëerde wandelroutes: een struinpad geel op de kaart, een rood gemarkeerde rondgang voornamelijk over openbaar pad, en in blauw een wandeling langs de IJssel en langs een gevlochten meidoornhaag weer terug naar de Ravensweerdsweg. Het gele struinpad en de blauwe route langs de IJssel worden nu afgesloten. Het rode pad blijft open.Het gebied is in het voorjaar 2014 van opnieuw ingericht waarbij meer wandel-mogelijkheden zijn gecreëerd. De agrariërs in het gebied hadden daar bezwaar tegen, maar de Raad van State heeft hen in het ongelijk gesteld. Dat zou betekenen dat de gerealiseerde wandel­routes in gebruik kunnen worden genomen, maar omdat er het een Natura-2000 gebied is, is daarvoor een handhavings­plan nodig. Daarover wordt nu al ongeveer twee jaar gesproken door de gemeente en diverse partijen die bij zo’n plan betrokken kunnen zijn, zoals de politie, SBB, grondeigenaren en gebruikers/boeren verenigd in de Uiterwaarden­commissie. In de vrije door­gang van het struinpad worden rasters en borden geplaatst.

 


Gorssel, 23 november 2016

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends