Laatste nieuws

Statiegeldactie bij Jumbo voor kinderen in Cochabamba

GOVOS voert actie ten behoeve van het uitdelen van voedselpakketten aan gezinnen in Cocha­bamba in Bolivia. Jumbo Brinkman in Gorssel stelt in de maanden januari en februari 2021 de statiegeld­automaat ter beschikking voor dit goede doel.

Kinderopvang Cochabamba
Govos 2 kleinHet Boliviaanse meisje op de foto hiernaast is het ‘boegbeeld’ van de kinderopvang­centra in Cocha­bamba (Bolivia), die al bijna 35 jaar financieel onder­steund worden door GOVOS (GOrssel Voor OntwikkelingsSamenwerking). Hier krijgen kinderen uit arme gezinnen in de leef­tijd van 2 tot 6 jaar dagelijks opvang, onderwijs en twee maal­tijden. 

Politieke onrust en corona
Govos 3 kleinBolivia is in vele opzichten zwaar getroffen. Het is politiek onrustig in het gebied waar de kinder­opvang is gevestigd en Bolivia is zoals veel Zuid-Amerikaanse landen zwaar getroffen door het corona­virus. Het land ging na de uitbraak al heel snel over op een complete lock­down. Vooral arme mensen worden hier­door getroffen: voedsel en brands­tof zijn schaars. Armen met corona­verschijnselen zijn aan­gewezen op staats­ziekenhuizen, waar gebrek is aan (genees)­middelen en goede apparatuur. Bovendien zijn armen vaak niet verzekerd.

Voedselpakketten
Het gaat momenteel niet goed met de kinderen en de leidsters van de kinderopvang in Cocha­bamba. Door de lockdown moest ook de kinderopvang sluiten; de leidsters werden niet meer betaald. GOVOS heeft zich bereid ver­klaard om een deel van hun salaris over te nemen zolang dat nodig is. Verder zijn ter plaatse voedsel­pakketten uitgedeeld aan de gezinnen waarvan de kinderen in de opvang zitten. Met het uitdelen van voedsel­pakketten wil GOVOS doorgaan en daarvoor zijn extra financiële middelen nodig. Gelukkig schiet Jumbo Brinkman te hulp.

Oranje knop
Han-Christiaan Brinkman stelt in de maanden januari en februari 2021 de statiegeld­automaat bij de Jumbo beschikbaar. Wie in die maanden bij het inleveren van lege flessen op de oranje knop drukt, zorgt ervoor dat het bedrag door Jumbo Brink­man met GOVOS wordt verrekend. Het bedrag zal GOVOS geheel besteden aan extra voedsel­pakketten voor de armste ouders. Monique Duyvestijn, Marja van Eden, Piet Looise en Hans Ebenau zijn de gulle gevers namens GOVOS erg dankbaar.


Gorssel, 30 december 2020

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends