Laatste nieuws

Stichting Hulp Letland

   
   Letland01KL
    Goederen voor Saldus worden ingeladen bij de kerk
    in Gorssel. Klik op de foto om een serie te bekijken.
   

Naschrift d.d. 8-5-2023: De Stichting Hulp Letland is opgeheven. 


Tijdens een reis door de Baltische staten werd de familie Mandersloot uit Gorssel geconfronteerd met de slechte levensomstandigheden van een groot deel van de bevolking. De behoefte ontstond hulp te bieden aan de allerarmsten (ouderen, werklozen, arme en gebroken gezinnen), in de vorm van ondersteuning met de eerste levensbehoeften. Dit gebeurde met hulp van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Martin Lutherkerk in Saldus (Letland). De hulp startte in september 1998 en in 1999 werd de Stichting Hulp Letland opgericht. 

Ondersteuning
Maandelijks wordt een vast bedrag overgemaakt naar Saldus, waar een team bepaalt naar wie de hulp gaat. Ongeveer tachtig tot honderd alleenstaanden of gezinnen worden geholpen met voedselpakketten, kleding en schoolspullen voor de kinderen. Voor dit doel wordt ongeveer 80% van het geld gebruikt. De rest gaat naar incidentele vormen van hulp. Met speciale giften kan soms wat extra’s gedaan worden. Ook vindt er jaarlijks een inzameling van kleding, schoeisel en dekens plaats.  

  
   Letland03KL
    Kleding wordt uitgezocht in Saldus
  

Studiefonds
Een aantal jongeren in Saldus krijgt steun bij hun studie met geld uit een studiefonds waarover de stichting de beschikking kreeg en met daarvoor ontvangen schenkingen.

Landbouwmachines
In 2003/2004 begon de stichting met het opknappen van gebruikte landbouwmachines, waarvoor zich veel vrijwilligers hebben ingezet. Een transportfirma verzorgde drie keer geheel belangeloos het vervoer van landbouwmachines, kleding, computers, een groot weefgetouw en een keukeninrichting.

Uitwisseling
Een bijzonder aspect van het werk van de stichting vormt het versterken van de wederzijdse contacten. In 2005 kwam een groep van vijftig jongeren en volwassenen – dank zij Noorse hulp – met een bus naar Gorssel. In juni 2007 en in juni 2009 maakten mensen uit Gorssel en omgeving een groepsreis naar Saldus. De vriendelijkheid van de Letten en de schoonheid van het land, maar ook de armoede op het platteland, maakten een blijvende indruk.

Toekomst
Hoewel Letland nog steeds vooruitgaat, blijven toch veel mensen verstoken van sociale zorg. Hulp blijft de komende jaren geboden. De stichting legt de verantwoordelijkheid daarbij steeds meer bij de mensen in Saldus. Zij wil bovendien de persoonlijke contacten nog meer versterken en in eigen omgeving interesse wekken voor de situatie in de Baltische staten en voor Letland en Saldus in het bijzonder.

  
   Letland06Kl
    Goederen worden afgegeven bij een oude mevrouw
    in de omgeving van Saldus

 

Steun
De Stichting Hulp Letland weet zich bij haar werk gesteund door veel leden van de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse. De stichting kan rekenen op een vast aantal donateurs, sponsoren en sympathisanten. Verder zijn er inkomsten uit collectes van kerken in de omgeving en uit activiteiten zoals bridgedrives. Door de kleinschaligheid en goede contacten is precies bekend wat er met het geld gedaan wordt: zo wordt 100% gebruikt voor de noodzakelijke hulp.

De stichting doet een beroep op Gorsselnaren om te helpen dit werk voort te zetten. De mensen in Saldus verdienen ieders steun.

Contact
Het bestuur van de Stichting Hulp Letland wordt gevormd door:
Nico Meerburg, voorzitter
Hans Boschloo, secretaris (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Frits Mandersloot, penningmeester

Bankrekening van de Stichting : NL52 INGB 0004 2930 80 t.n.v. Stichting Hulp Letland te Gorssel


Gorssel, 14 februari 2013

Letland02

Letland03KL

Letland06

Letland04

Letland05KL

Letland07

Letland08

Letland09

Letland10

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends