Laatste nieuws

Stichting Hulpfonds Gorssel helpt!

Vanaf 2011 is in Gorssel en de omliggende dorpen de Stichting Hulpfonds Gorssel en omstreken actief. De Stichting heeft als doel het verhelpen van bijzondere noden, indien overheden de problemen niet kunnen oplossen. De stichting is kort na de in 2008 begonnen crisis opgericht.
Zoals in de naam van de Stichting is aangegeven wordt ernaar gestreefd in een beperkte regio in bijzondere omstandigheden materiële en/of financiële hulp te bieden. De regio Gorssel e.o., waarbinnen de stichting werkt, omvat de volgende dorpen en buurtschappen: Gorssel, Almen, Eefde, Epse, Joppe, Harfsen en Kring van Dorth.

Koopkrachtdaling
Logo SHG
Over de combinatie verlaagd inkomen en dalende koopkracht wordt al jaren veel gezegd en geschreven. Zowel in politieke kringen als door de burgerij zelf zal hierover voorlopig niet het laatste woord gesproken worden, laat staan dat er een eindoplossing in zicht is.
Iedereen weet dat voor het voeren van een gezond huishouden een baan met een regelmatig inkomen nodig is. Er is tegenwoordig echter steeds minder zicht op een vast arbeidscontract, waardoor de zekerheid van een vast inkomen vaak ontbreekt. Koopkrachtdaling ten gevolge van ontslag, afkeuring en waardedaling van pensioenen en - als gevolg daarvan -  een grotere afhankelijkheid van uitkeringen (die ook weer tijdslimieten kennen), zijn een normaal tijdsverschijnsel geworden. Zo kunnen schulden ontstaan of acute problemen die extra geld kosten. Een kans om iets zelfstandig te ondernemen is er vaak niet, bijvoorbeeld omdat een gewenst diploma ontbreekt.

Ondersteuning
Als in overleg met hulpverleners alle geldende overheids- en particuliere voorzieningen zijn onderzocht, er mogelijk regelingen met schuldeisers zijn getroffen en dit alles geen volledige oplossing biedt in de persoonlijke leefsituatie, kan de Stichting Hulpfonds Gorssel en omstreken bij ontstane noodsituaties mogelijk financiële of materiële hulp bieden. Een hulpverlener kan dan bij de SHG e.o. ondersteuning vragen.

Bestuur
De Stichting Hulpfonds Gorssel en omstreken heeft een bestuur dat een beperkt kapitaal beheert.
Het Hulpfonds heeft voor de ondersteuning van dit maatschappelijk belang gelden nodig. Iedereen die de medeburger in nood wil helpen, kan het Hulpfonds financieel ondersteunen door middel van giften, schenkingen of legaten. De Stichting Hulpfonds Gorssel e.o. is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. De website van het Hulpfonds biedt meer informatie over doelstelling en werkwijze.


Gorssel, 7 februari 2017

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends