Laatste nieuws

Stichting Ouderenwerk Lochem

De SOL richt zich hierbij op het wonen, welzijn en de zorg voor deze groepen en realiseert dit door inzet van vrijwilligers en beroepskrachten. Om goed bereikbaar te zijn voor klanten en vrijwilligers werkt de SOL vanuit locaties in Gorssel en in Lochem.

Kerntaken van de SOL

  • Informeren, adviseren en ondersteunen van doelgroepen op maat (ouderen en mantelzorgers)
  • Signaleren van hiaten in de dienstverlening aan de doelgroepen, afstemmen van het aanbod en ontwikkelingen van nieuwe diensten
  • Leveren van professionele inzet en faciliteren van vrijwillige inzet ten behoeve van de dienstverlening
  • Belangenbehartiging bij beleidsmakers

Vrijwilligers en beroepskrachten
Ruim 200 vrijwilligers ondersteunen ouderen en mantelzorgers onder de paraplu van de SOL. Ook het vijfhoofdige bestuur van de SOL wordt door vrijwilligers bemand. Er zijn twaalf beroepskrachten actief.
De reguliere activiteiten worden bekostigd door bijdragen van de gemeente Lochem, samenwerkingspartners, fondsen en deelnemers zelf.
Naast diverse activiteiten op en rond de locaties heeft de SOL ook diensten en producten die zij bij de mensen thuis aanbiedt. Ook hierbij zijn vrijwilligers actief. Het werk doet een beroep op hun kennis, vaardigheden en levenswijsheid.

Activiteiten
Een aantal van de activiteiten en ondersteunende projecten van de SOL volgt hierna.

Ouderenadvies
Senioren fitnessDe SOL biedt ouderen de mogelijkheid om een beroep te doen op een ouderenadviseur.
Een ouderenadviseur is een onafhankelijke, professionele medewerker bij wie ouderen en mantelzorgers terecht kunnen met vragen op het gebied van wonen, welzijn, financiën en zorg. In een gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en gekeken welke mogelijkheden voor hulp en ondersteuning er zijn. De ouderenadviseur kan korte tijd begeleiding en ondersteuning geven. Aan de dienstverlening door de ouderenadviseur zijn geen kosten verbonden.
Bij de Oldenhofcentrale in Gorssel kunnen ouderen diverse hulpmiddelen lenen. Ook hieraan zijn over het algemeen geen kosten verbonden.

Steunpunt Mantelzorg
Mantelzorgers kunnen een beroep doen op een van de ouderenadviseurs van de SOL.
In een persoonlijk gesprek kan samen met de mantelzorger gekeken worden naar mogelijkheden die zijn/haar taak kunnen verlichten. De ouderenadviseur kan informatie en advies geven op een breed gebied, zodat de mantelzorg zo lang mogelijk kan worden volgehouden.
Ook organiseert de SOL Mantelzorgbijeenkomsten, waar informatie gegeven wordt en lotgenotencontact kan plaatsvinden.
 

Regionaal Steunpunt Dementie
Het maakt veel ouderen onzeker wanneer ze merken dat zij zelf, of mensen uit hun omgeving vergeetachtig worden. In een persoonlijk gesprek met een van de ouderenadviseurs kan dit aan de orde komen, kan er voorlichting worden gegeven en kan er eventueel worden doorverwezen naar het geheugenspreekuur (iedere maand door GGnet op een van de SOL-locaties), naar de huisarts of naar de trajectbegeleider van het dementiesteunpunt. Ook kan de ouderenadviseur aanvullende informatie geven.

Meldpunt Activering en Signalering (ACSI)
Dit project kan mensen helpen hun zelfstandige leven beter in te richten. Het project is bestemd voor mensen van 65 jaar en ouder, die niet in aanmerking komen voor een AWBZ-indicatie voor activering of dagbehandeling.

Thuis Informatie Project
Via het Thuis Informatie Project kunnen senioren geïnformeerd worden over voorzieningen die voor hen van belang zijn, of in de toekomst van belang kunnen worden.
Alle mensen van 70 jaar en ouder, die zelfstandig wonen in de gemeente Lochem krijgen eenmaal in de vijf jaar een uitnodiging toegestuurd voor een persoonlijk gesprek bij hen thuis. Wanneer dit op prijs gesteld wordt, komt een deskundige vrijwilliger (seniorenvoorlichter) op bezoek. Deze seniorenvoorlichter kan informatie geven over voorzieningen, regelingen en instanties.

Telefooncirkel
Elke ochtend, ook in het weekend, wordt een vaste groep mensen gebeld door een medewerker van de telefooncirkel, onderdeel van het Rode Kruis. Tijdens dit telefoongesprekje wordt geïnformeerd of alles in orde is en of er bijzonderheden zijn. Op deze manier kan bij kwetsbare mensen ‘de vinger aan de pols’ gehouden worden en wordt alarm geslagen als de telefoon niet wordt opgenomen.

Meer Bewegen voor Ouderen
Wekelijks kan in bijna iedere woonkern van Lochem onder deskundige begeleiding gewerkt worden aan de geestelijke en lichamelijke conditie. Op de website van de SOL is hier een overzicht te vinden van alle activiteiten per woonkern.

SolTrans

Contact
Stichting Ouderenwerk Lochem, locatie Gorssel:
Hoofdstraat 45, 7231 CS Gorssel, tel. 0575-491830
bereikbaar ma t/m vrij van 09.00 uur tot 12.00 uur.
SOL ouderenadviseur: tel. 0575-491913 of 0573-297000.

www.ouderenwerklochem.nl


Gorssel, 3 februari 2013

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends