Laatste nieuws

SWL zoekt vrijwilliger deskresearch

De Vrijwilligerscentrale, onderdeel van de Stichting Welzijn Lochem (SWL), bemiddelt tussen organisaties die vaca­tures hebben voor vrijwilligers in de gemeente Lochem en vrijwilli­gers die graag zinvol bezig willen zijn. SWL heeft zelf een vacature voor een co-onderzoeker voor het project ‘ErWelZijn’. De co-onderzoeker werkt samen met SWL aan het in kaart brengen van alle bestaande kennis over onder meer oorzaak en gevolg rond belang­rijke levensgebeurtenissen, die iemands leven kunnen ontwrichten.

ErWelZijn
SWLDesk kleinSWL zoekt een co-onderzoeker voor bureauonderzoekStichting Welzijn Lochem ontwikkelt het project ‘ErWelZijn’, een methode om problemen aan te pakken voordat ze ontstaan. Problemen volgen elkaar meestal in bepaalde reeksen op. Zo kan ont­slag leiden tot scheiding, scheiding tot schulden, schulden tot verslaving et cetera. Professionals gebruiken voor diagnose en behandeling vaak alleen instrumenten uit het eigen reper­toire. Zo ontstaat het risico dat ze achter de problemen aanlopen.

Atlas
SWL wil het anders aanpakken en proberen iets aan de problemen te doen op het moment dat die in zicht komen. Er is veel kennis beschikbaar over de samen­hang van problemen, in sommige onderzoeken worden resultaten over waarschijnlijke opvolgende problemen wel gekoppeld aan preventie en in andere niet. De samen­hang van problemen moet in kaart worden gebracht en SWL wil die klus klaren met behulp van vrijwilligers. Als veel mensen een klein stukje van de puz­zel bij elkaar brengen, kunnen de resultaten van die inspanningen worden samen­gevoegd in een ‘atlas’. Die atlas kan ter beschikking komen in het publieke domein. 

Wat houdt het werk concreet in?
Co-onderzoekers inventariseren alle bestaande kennis over oorzaak, gevolg, diagnose en inter­venties rond levensgebeurtenissen. Dat kan thuis door middel van bronnen­onderzoek via internet. De gevonden kennis wordt vervolgens kort beschreven met verwijzingen via een speciaal format. Het uitwerken van een life event kost afhanke­lijk van de complexi­teit naar schatting in totaal 20 tot 40 uur. 

Wat moet je kunnen?
Specifieke kennis van zorg en welzijn is niet nodig. Wel is belangstelling voor feiten, cijfers en een wetenschappe­lijke benadering nood­zakelijk. Enige ervaring met de weg vinden in wetenschappe­lijke literatuur en een kritische instelling zijn belangrijk en ook moet je in staat zijn het kaf van het koren te onder­scheiden en bronnen naar waarde te schatten.
Lees hier de volledige vacature

Reageren
Reageren op deze functie? Bel dan naar de Stichting Welzijn Lochem via tel. 0573-297000 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Gorssel, 16 juni 2020

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends