Laatste nieuws

Extra beeldvormende tafel Gorsselse accommodaties

Tijdens een beeld­vormende tafel op 2 oktober 2023 spraken inwoners van Gorssel met raads­leden over de Gorsselse accommodaties. Het college heeft gekozen voor een multi­functioneel gebouw op de locatie van de Vuller­school in Gorssel en vraagt de raad hiervoor een voorbereidings­krediet beschikbaar te stellen. 

Meesprekers
Plangebied Vullerschool kleinNieuwe beeldvormende tafel op 13 november 2023Tijdens een beeld­vormende tafel kunnen raads­leden vragen stellen aan inwoners en aan de wethouder (in het onder­havige geval is dat wethouder Lex de Goede). Er waren zeven mee­sprekers, waaronder vertegenwoordigers van de Dorps­raad Gorssel, ’t Trefpunt, sport­verenigingen en enkele insprekers op persoonlijke titel.

Sport
De reacties van de mee­sprekers hadden veelal betrekking op de in hun ogen veel te kleine sport­faciliteiten in het beoogde gebouw op de locatie Vuller­school; in plaats van de huidige drie sport­zalen in ‘t Trefpunt wordt er in het nieuwe gebouw voorzien in twee zaal­delen. Ook had het grootste deel van de vragen van de raads­leden betrekking op de sport­voorzieningen. Er waren ook reacties die betrekking hadden op het ruimte­beslag van het beoogde gebouw en de aantasting van de Roskam­weide en een van de insprekers wees nog­maals op een eerder door betrokkene ingediend alternatief bouw­plan op de beoogde locatie.

Nieuwe tafel
Er was drie kwartier beschik­baar voor inspraak en vragen: veel te weinig voor dit voor Gorssel belang­rijke onderwerp. Ook hadden de raads­leden geen gelegen­heid om met de wethouder in gesprek te gaan. De voor­zitter besloot dat er opnieuw in een beeld­vormende tafel over het onderwerp gesproken moest worden. Dezelfde insprekers zijn dan opnieuw welkom om vragen van de raads­leden te beantwoorden. 
Tot frustratie van de mee­sprekers zal die nieuwe bijeenkomst pas plaats­vinden op 13 november 2023.


Redactie Gorssel.nl
2 oktober 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends