Laatste nieuws

Tips voor de penningmeester en Fondsenwerving

De vrijwilligerscentrale, onderdeel van Stichting Welzijn Lochem, biedt (gratis) work­s­hops en trainingen aan voor vrijwilligers die actief zijn binnen organisaties en verenigingen. Inleiders stellen hun kennis en kunde gratis beschikbaar. Twee daarvan vinden binnenkort in Gorssel plaats: ‘Tips voor de penningmeester’ en ‘Fondsenwerving’, verzorgd door Gorssel­naren: respectievelijk Hans Geerlink en Ineke Dost. Er zijn nog plekken vrij.

Tips voor de penningmeester
Budgetadvies kleinWorkshop 'Tips voor de penningmeester' op 16 oktober 2019Bij het besturen van verenigingen heeft de penningmeester misschien wel een van de be­lang­rijkste ver­antwoordelijk­heden: het be­heren van de finan­ciën en het innen van contri­buties. Om voor de andere bestuurders en de leden van de vereniging zicht­baar te kunnen maken hoe het staat met de financiën van de vereniging, moeten er een goede en overzichtelijke boek­houding, een jaar­­verslag en een jaar­begroting zijn. Maar hoe werkt zo’n boekhouding en wat komt daar allemaal bij kijken? In deze workshop geeft Hans Geerlink tips en vaardig­heden waar je als penning­meester mee aan de slag kunt. 
De workshop is bedoeld voor de penning­meester die net begonnen is of al een tijdje aan de slag is en behoefte heeft aan input van een deskundige.
De workshop is op woensdag 16 oktober 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in De Brink in Gorssel. Deelname is gratis en er zijn nog plekken vrij.
Inschrijven

Fondsenwerving
Collectebus kleinWorkshop 'Fondsenwerving' op 6 november 2019Veel organisaties zijn op zoek naar geld­schieters. Veel maatschappe­lijke orga­nisaties of verenigingen zijn afhankelijk van donaties, sponsoren en andere fondsen. In deze inter­actieve workshop over fondsen­werving leert Ineke Dost je hoe je subsidies bij een fonds aanvraagt en hoe je donateurs en sponsors werft. Ook leer je waar een project­aanvraag aan moet voldoen. Vanuit je eigen organisatie ga je concreet aan de slag om een fondsenwervings­traject te starten. Het gaat niet alleen om geld alleen, maar ook over passie en contacten maken.
De workshop is op woensdag 6 november 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in De Brink in Gorssel. Deelname is gratis en er zijn nog plekken vrij.
Inschrijven


Gorssel, 3 oktober 2019

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends