Laatste nieuws

Toch een gemeenteloket in Gorssel

De vergadering van de gemeenteraad van 5 november zal voor de westelijke kernen Eefde, Epse/Joppe en Gorssel een bevredigend slot vormen van een spannend besluitvormingsproces, waarbij de dorpsraden van die kernen een belangrijke rol hebben gespeeld.

   oldKl6     De fracties van de gemeenteraad zijn het na een
     moeizame besluitvorming alsnog eens geworden
     over een gemeentebalie in Den Oldenhof. 

In het loket in Den Oldenhof zullen bijna alle diensten beschikbaar zijn die nu ook in het oude gemeentehuis in Gorssel geleverd worden. Het aanvragen van paspoorten, rijbewijzen en identiteitsbewijzen kan straks aan de nieuwe Gorsselse balie, maar het ophalen van deze documenten zal in Lochem moeten gebeuren. De gemeente zal met een plan komen om voor mensen die slecht ter been zijn en moeilijk naar Lochem kunnen reizen deze documenten in Gorssel op een afgesproken plaats en tijd af te geven.

Het nieuwe loket zal gedurende twee dagdelen of één volle dag in de week geopend zijn. Dat is weinig, maar meer lijkt er niet in te zitten. Doordat er tijdens openstelling in Gorssel minder loketcapaciteit zal zijn in Lochem zijn de kosten van het nieuwe Gorsselse loket in de hand gehouden. In de loop van 2015 zal er een evaluatie plaatsvinden, waarbij naast het gebruik van het loket ook veranderende wetgeving en verdere digitalisering van gemeentelijke diensten zal worden betrokken. 

Curieuze besluitvorming tijdens laatste raadsvergadering
In Gorssel, Eefde, Epse en Joppe waren verontwaardigde en soms emotionele reacties te horen op de vreemde besluitvorming over de loketkwestie tijdens de raadsvergadering van 8 oktober jongstleden. De meerderheid van de raad wilde een loket in Gorssel behouden maar kon het niet eens worden over welke diensten bij dat loket geleverd zouden moeten worden, met als gevolg dat er in het geheel geen loket in Gorssel zou komen. Ook de fracties zijn geschrokken van dat onbedoelde effect en hebben in de afgelopen weken hierover opnieuw overlegd. Uiteindelijk konden alle fracties zich vinden in een voorstel voor een motie van GroenLinks en CDA. De VVD wilde eigenlijk in het geheel geen loket in Gorssel maar heeft zich nu ook aangesloten bij deze motie, om de onrust in Gorssel weg te nemen. D66 en Gemeentebelangen wilden een loket in Gorssel waar alle diensten geleverd zouden kunnen worden, dus ook het afhalen van paspoorten e.d.  Daar bleek geen meerderheid in de raad voor te vinden en deze fracties hebben er nu aan bijgedragen dat er een loket komt dat in ieder geval een zinvol dienstenniveau heeft.

Succes voor Gorssel en voor de Dorpsraad
De dorpsraden van Eefde, Gorssel en Epse/Joppe hebben zich sterk gemaakt voor behoud van de loketfunctie na sluiting van het gemeentehuis in Gorssel. “Dat begon al zo’n anderhalf jaar geleden toen duidelijk werd dat het college van B&W alle loketdiensten in het nieuwe gemeentehuis in Lochem wilde concentreren” zegt Hans Geerlink voorzitter van de Dorpsraad Gorssel “maar ondanks alle duidelijke adviezen en zorgen uit Gorssel, Eefde en Epse hield het college vast aan dit standpunt. Maar gelukkig hebben we de fracties wel kunnen overtuigen van nut en noodzaak van behoud van een goed opgetuigd loket in Gorssel.”
Formeel kan B&W de motie nog naast zich neerleggen, maar dat zal naar verwachting niet gebeuren.

Het gemeentehuis van Gorssel wordt begin januari 2013 opgeleverd aan de nieuwe eigenaar, de familie Melchers. Door de vertraging in de besluitvorming zal het nieuwe loket in Den Oldenhof mogelijk niet op 1 januari van start kunnen. Er wordt nu gesproken over begin februari 2013. 

Afscheid van oude gemeentehuis ... maar met een nieuw dorpsplan
GemHuis325pxHet gemeentehuis van Gorssel wordt in de tweede helft van december door de gemeente ontruimd. 
De Dorpsraad Gorssel heeft het voornemen om in de middag van 28 december 2012 (aanvang waarschijnlijk 16.00 uur) nog eenmaal massaal de inwoners van Gorssel het oude gemeentehuis te laten bezoeken. Er wordt gewerkt aan een bijeenkomst in die week tussen kerst en nieuwjaar, waarin naast een korte toelichting op het nieuwe dorpsplan Gorssel ruimte is voor ontmoeting. Mogelijk kan er tegen die tijd ook al een tip van de sluier van het nieuwe museum opgelicht worden. 

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends