Laatste nieuws

Topstukken in Museum MORE

Vanaf zondag 16 oktober 2022 toont Museum MORE in zes zalen een vol­ledig nieuwe op­stelling van de eigen collectie. Drie zalen zijn nu al te bekijken.

MORE & meer. Realisme van 1900 tot nu
De tentoon­stelling ‘MORE & meer. Realisme van 1900 tot nu’  toont kunst­werken uit de eigen collectie die nooit eerder te zien zijn geweest, waaronder recente aan­winsten, aangevuld met dertig bruik­lenen van heden­daagse kunstenaars.
 Topstuk 1 kleinDetail-Silvia B. - Andrew & Anubis (2008), collectie Museum MOREDe nieuwe tentoon­stelling beslaat zes zalen, waarin het museum vragen stelt bij het begrip ‘de werkelijk­heid’ zoals kunstenaars die kunnen verbeelden. De bezoeker is daarbij nadrukke­lijk aan zet. Want wat is die werkelijk­heid nou eigenlijk? Het suggereert een vast­staand gegeven, iets dat voor iedereen ‘waar’ is. Maar: de werkelijk­heid wordt door iedereen anders waar­genomen: ‘Ik zie wat jij niet ziet en jij ziet weer wat wij misschien niet zien...’

Rijk spectrum
Topstuk 2 kleinEsiri Erheriene-Essi, All Purpose Smile, 2017, collectie Akzonobel Art Foundation ©Esiri Erherine-EssiEr is een rijk spectrum te zien aan schilde­rijen, foto­grafie, wand­textiel, video, sculpturen en een digitale instal­latie die dwars door decennia heen associa­tief gegroepeerd zijn. De tentoon­stelling roept vragen op als: wat hebben de tere schilderijen van Jan Mankes gemeen met de honderd jaar jongere film­kunst van Guido van der Werve? Misschien is het een diep­geworteld verlangen naar schoon­heid en troost? En waarom roepen de foto’s van Rineke Dijk­stra en de werken van Marlene Dumas soms een onbestemd gevoel van on­behagen op? Is dit de bedoeling van de maker of vooral de ervaring van de kijker? 

Niet eenduidig
Topstuk 3 kleinPeter Koole, The Sky or the Bus, 2015-16, collectie kunstenaar ©Peter KooleArtistiek directeur Maite van Dijk: “Interessant is dat sommige van deze kunste­naars hun eigen werk niet onmiddel­lijk zouden bestempelen als ‘realistisch’ of ‘figuratief’. En dat is juist de vraag waar geen een­duidig antwoord op bestaat. Het is ook niet de bedoeling deze kunst in traditionele hokjes in te delen maar vooral met verwonde­ring en fascinatie opnieuw te bekijken”.

Bezoek
‘MORE & meer. Realisme van 1900 tot nu’ is vanaf 16 oktober 2022 volledig geopend.
Het museum is in verband met de opbouw van de tentoon­stelling tot en met 15 oktober beperkt geopend. Wel is in drie zalen op de beneden­verdieping al een gedeelte van de tentoon­stelling te zien. Daar is ook tot en met 30 oktober 2022 de expositie van Anya Janssen | Earthlings nog te bezoeken.


Redactie Gorssel.nl
8 oktober 2022

 

 

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends