Laatste nieuws

Trix van der Linden nieuwe kernwethouder voor Gorssel

Mevrouw Trix van der Linden, wethouder voor D66 in het college van B & W van de gemeente Lochem, wordt de nieuwe kernwethouder voor Gorssel. Zij volgt in die functie Wilma Heesen op, die vier jaar lang binnen het college Gorssel als aandachtsgebied heeft gehad.

TrixVanDerLinden275Wethouder Van der Linden zal zich binnen het college van de gemeente ook specifiek richten op Gorsselse zakenVan der Linden heeft in haar portefeuille o.a. onderwijs, jeugdzaken, zorg, WMO, welzijn, duurzaamheid en milieu. Het college werkt naast deze functionele taakverdeling ook met het kernwethouderschap, waarbij iedere wethouder zich naast de functionele aandachtsgebieden ook richt op een aantal kernen. In die functie voert de betreffende wethouder bijvoorbeeld enkele malen per jaar overleg met de dorpsraad van die kern.

Op ambtelijk niveau zijn er twee kerncontactfunctionarissen. Voor Gorssel is dat Liesbeth van Rijn. Zij is binnen de gemeente het eerste aanspreekpunt voor nieuwe ideeën en initiatieven. Zij zorgt desgewenst voor contact met de juiste personen binnen de gemeentelijke organisatie en vormt de schakel tussen gemeente en inwoners van Gorssel.

De Dorpsraad Gorssel laat in een reactie weten blij te zijn dat het nieuwe college het kernwethouderschap in stand houdt, ook nu het aantal wethouders is teruggebracht van vier naar drie.
Van der Linden en Van Rijn zullen ook aanwezig op de Algemene Vergadering van de Dorpsraad Gorssel op 27 mei a.s.

 

Gorssel.nl
15 mei 2014

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends