Laatste nieuws

Tussenevaluatie gemeenteloket Gorssel

Gorssel.nl berichtte op 28 mei 2014 over de aangepaste service in het gemeenteloket in Den Oldenhof in Gorssel en de nieuwe openingstijden van de loketten in het Lochemse gemeentehuis. Deze aanpassingen vonden plaats op basis van een tussentijdse evaluatie van het loket in Gorssel. Uit deze tussentijdse evaluatie, die plaatsvond in december 2013, blijkt dat bezoekers doorgaans tevreden zijn met het loket, maar het bijzonder betreuren dat voor het afhalen van documenten de verre reis naar Lochem gemaakt moet worden. Ook bleken de werkelijke, structurele kosten voor het loket fors lager uit te vallen dan verwacht.

Evaluatie
GemBalieOldenhofFototGemGemeentebalies in Den Oldenhof (Foto: gemeente Lochem) Bij de start van het loket werd afgesproken dat de werking van het loket Gorssel tussentijds onderzocht zou worden.
De ‘Tussenevaluatie Loket Gorssel’ (ondertitel: Onderzoek naar de klanttevredenheid en ervaringen tot nu toe) heeft plaatsgevonden in samenspraak met de betrokken Dorpraden (Epse, Eefde en Gorssel) en bestond uit een kort onderzoek in december 2013. In totaal hebben 78 bezoekers een vragenlijst ingevuld.

Het onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat de bezoekers erg tevreden zijn over het loket (beschikbaarheid, locatie en service). Het rapportcijfer daarvoor was ruim een 9. De meeste bezoekers komen voor burgerzakenproducten. Slechts sporadisch komen er algemene vragen of worden ter inzage gelegde stukken ingekeken.
Gemiddeld waren er in de onderzochte periode (maart-december 2013) 38 bezoekers per week.
Er was één opmerking die regelmatig terugkwam: bezoekers vinden het jammer (‘bespottelijk’ was een van de opmerkingen) dat ze voor het ophalen van documenten naar Lochem moeten.
Verder bleken de exploitatielasten (structurele kosten) fors lager uit te vallen dan in het oorspronkelijke raadsvoorstel was begroot.

Resultaten
Het college van B&W heeft naar aanleiding van de tussenevaluatie besloten om geen aparte medewerker meer in te zetten voor het beantwoorden van algemene vragen bij het gemeente loket Gorssel. Ook bleek uit de evaluatie dat het alleen op afspraak kunnen aanvragen van burgerzakenproducten voldoende werkbaar is voor de meeste bezoekers.
Inwoners kunnen per 1 juli 2014 in Gorssel iedere woensdag, alleen op afspraak, terecht voor het aanvragen van burgerzakenproducten. Voor het ophalen van documenten (bij de servicebalie in Lochem) en voor andere dan burgerzaken moet men naar het gemeentehuis in Lochem.
Eind 2014 besluit de gemeenteraad over de voortzetting van het gemeentelijk loket in Gorssel op basis van een eindevaluatie.

 


Gorssel.nl
25 juni 2014

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends