Laatste nieuws

Twee zaaldelen of een volwaardige sportzaal?

In het beeldvormende overleg van de Lochemse gemeente­raad op maandag 13 november 2023 is besloten dat de raadsleden op 27 november verder praten over de toekomst van de Gorsselse accom­modaties. Dat is dan in een mening­vormende bijeenkomst. Het lijkt erop dat de raad vindt dat er een volwaardige sport­hal op de locatie van de Vullerschool moet komen in plaats van een hal met twee zalen zoals voorgesteld door het college­. 

Protest
Gem.Acco13112023 klein'Halve zaal, slecht verhaal'De bijeenkomst in het Lochemse gemeente­huis begon met een protest van jeugd­leden van Hockey­club Gorssel/Epse tegen het college­voorstel voor de nieuw te bouwen multi­functionele accommodatie op de huidige plek van de Vuller­school in Gorssel (‘halve zaal, slecht verhaal’). 
Daarna stelden de raadsleden in de ander­half uur durende bijeen­komst uitgebreid vragen aan de insprekers uit Gorssel en aan wethouder Lex de Goede. De voorstanders van een clustering van school en sport­accommodaties aan de rand van het dorp konden nogmaals hun zegje doen, maar de raads­leden hielden zich verder aan het college­voorstel: de geplande sport­hal op de nieuwe locatie voor school, bibliotheek en kinder­opvang op de huidige plek van de Vullerschool. 

Volwaardige sporthal?
’t Trefpunt in Gorssel heeft op dit moment drie sport­zalen. Met die omvang kan de locatie worden gebruikt voor competitie­wedstrijden zaalvoetbal en hockey. In het college­voorstel zijn slechts twee zalen op­genomen. Dat is voor diverse sporten groot genoeg en voetbal en hockey kunnen er ook hun trainingen houden, maar geen competitiewedstrijden.

Keuzes
Volgens de wethouder ligt er nu een voorstel waar de gemeenteraad in het verleden kaders voor heeft gesteld. ”Er zijn in de werkgroep ‘GA!’ keuzes gemaakt. En dit is wat er voor­ligt na tien jaar van samen­spraak in de kern Gorssel.’’ De gemaakte keuzes hebben volgens de wethouder ook te maken met de huidige lage bezettingsgraad van de sporthal in ’t Trefpunt. 
Maar veel raads­leden vinden dat de sport­voorzieningen in Gorssel niet versoberd moeten worden: natuurlijk is er sprake van vergrijzing, maar er komt de komende jaren ook extra woning­bouw en daarmee komen er meer inwoners om te sporten. Dorpsraad­voorzitter Otto van Harmelen wees erop dat een nieuwe accommodatie voor nieuw elan kan zorgen: “Die bezettings­graad krijgen we wel omhoog”.

Niemand blij?
De PvdA constateerde tijdens de bijeenkomst dat niemand staat te juichen bij het college­plan. “Het is net niet of helemaal niet”, vatte fractie­voorzitter Jos Israel het samen. Ook CDA-fractievoorzitter Henk Datema vroeg zich af of het wel mogelijk is om een breed gedragen accommodatie­plan voor elkaar te krijgen in Gorssel. Naast de discussie over de omvang van de sporthal in het college­voorstel is er immers ook nog de groep inwoners die graag op een locatie aan de grens van het dorp een veel grotere clustering van accommodaties ziet, en er klinken geluiden om school en sporthal (in een nieuw jasje) te hand­haven op hun huidige locaties en dan elk gecombineerd met woning­bouw. 

Meningvormend
In een meningvormend overleg op 27 november 2023 is de raad aan zet: dan lijkt het toch alleen te gaan over het voorliggende college­voorstel en over de vraag of er voldoende steun is voor een volwaardige sporthal met drie zaal­delen. De definitieve beslissing over de Gorsselse accommodaties komt langzamerhand in beeld.


Redactie Gorssel.nl
14 november 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends