Laatste nieuws

Tweede Nieuwsbrief flexwoningen Smitskamp

Op 26 juni 2024 is de tweede Nieuwsbrief woningbouw Smitskamp verschenen. De gemeente beschrijft daarin hoe de plannen voor de bouw van 35 tijdelijke woningen (flexwoningen) tussen de Smitskamp en de N348 in Gorssel eruit gaan zien en wat het vervolgproces is. 
De eerste Nieuwsbrief verscheen op 12 maart 2024.

Klankbordgroep
Na een eerste informatiebijeenkomst op 7 februari 2024 werd een klankbordgroep opgericht met bewoners uit de buurt. De klankbordgroep heeft zich in vier bijeenkomsten gebogen over de aandachtspunten en het eerste schetsplan. Daaruit is een nieuw schetsplan ontstaan dat in de Nieuwsbrief wordt toegelicht. In september 2024 komt de klankbordgroep weer bijeen.

Felx 3Flex 1

Locatie
In de Kernvisie Wonen Gorssel is een terrein ten zuidwesten van de huidige bebouwing aan de Smitskamp aangewezen voor toekomstige woningbouw (zie het blauwe ovaal op de afbeelding hieronder). Om 35 flexwoningen te kunnen bouwen had de gemeente in eerste instantie een smalle strook langs de N348 aangewezen (zie de rode rechthoek op dezelfde afbeelding). Daarbij werd de kanttekening gemaakt dat nog onderzoek nodig was of woningbouw op die plek verantwoord was, gelet op het verkeersgeluid van de N348. Inmiddels is duidelijk dat de aangewezen strook toch niet voor woningbouw in aanmerking komt. Gekozen is nu voor een terrein ten oosten van die strook. In een latere fase volgt dan bebouwing in het in de Kernvisie aangewezen gebied.

 Flex 2

Verkeer
Adviesbureau Tauw heeft verkeersmodellen gemaakt, waarbij is gekeken naar de gevolgen voor de Lijnbaan en Wiltinkhof. Tauw concludeerde dat de komst van de tijdelijke woningen geen aanleiding geeft tot aanpassingen aan deze wegen. In het plan is voorzien dat auto’s geparkeerd kunnen worden op een strook grond in het noordelijke deel van het terrein. 

Huur en exploitatie
De woningen zijn eigendom van de gemeente en zullen worden geëxploiteerd door IJsseldal Wonen. Van de 35 woningen zijn er 28 bestemd voor Oekraïense vluchtelingen (die nu grotendeels in De Bloemenkamp wonen). De resterende zeven woningen zijn bestemd voor spoedzoekers uit de gemeente. Het onderhoud van de woningen wordt bekostigd uit overheidsbijdragen voor ontheemden.

Inzage in de plannen
De gemeente rondt binnenkort de lopende onderzoeken af op gebied van verkeer, flora en fauna, geluid, bodem, stikstof, watertoets en beeldkwaliteitsplan. Het streven is om de plannen half juli 2024 gedurende zes weken ter inzage te leggen. Iedereen kan in die periode zienswijzen indienen.

Redactie Gorssel.nl
26 juni 2024

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends