Laatste nieuws

Varianten Gorsselse Accommodaties worden uitgewerkt

Het is al lang een heet hangijzer in Gorssel: de toekomst van de voorzieningen voor sport, school en cultuur, ofwel de Gorsselse Accommodaties. De laatste informatieavond op 26 maart 2019 was goed bezocht en sindsdien worden meerdere varianten uitgewerkt. Op de website van de gemeente (zie link onderaan dit artikel) worden de ontwikkelingen bijgehouden.

GA!
Acco 2Levendige discussies in de kerkzaal tijdens de bijeenkomst op 26 maart j.l.Hoe ziet het plan eruit voor de Gorsselse accom­modaties? Welke varianten zijn mogelijk? En wie bepaalt welke variant het wordt? Hebben inwoners van Gorssel daar invloed op? Daar zijn veel inwoners van Gorssel benieuwd naar. De werkgroep GA! (‘Gorsselse Accom­modaties’) werkt ondertussen gestaag door aan de verschillende scenario’s.
GA! bestaat uit vertegen­woordigers van de Vullerschool, ’t Trefpunt, LTC (tennis) Gorssel, VV Gorssel, zwembad de Boskoele, Protestantse kerk, de Dorps­raad Gorssel en de gemeente. De gemeente is tevens opdracht­gever voor externe onderzoeken.

Varianten
Tijdens die informatie­avond werden enkele varianten voor de samen­voeging van een aantal accom­­modaties gepresen­teerd. In de weken erna is veel informatie gedeeld met en opgehaald bij inwoners van Gorssel. Met die inbreng heeft de werkgroep de varianten aangescherpt.
Otto van Harmelen, voorzitter van de Dorpsraad Gorssel: “Er zijn veel reacties geweest en het proces moet zorgvuldig gaan. Vandaar dat we verwachten dat we na de zomer weten welke varianten de voorkeur hebben.” 

Hoe verder?
Twynstra Gudde steunt de Werkgroep GA! bij het uitwerken van de varianten. Dit adviesbureau heeft na een aanbesteding medio mei deze opdracht gekregen. De keuze voor Twynstra Gudde is gebaseerd op kwaliteit en prijs. Voor de uitwerking van de varianten staat een periode van ongeveer zes weken.

Invloed op keuze
Nadat de uitwerking van de varianten klaar is, presenteert de werkgroep GA! deze aan inwoners.
De werkgroep komt nog met een plan hoe inwoners van Gorssel inspraak kunnen uitoefenen op de uitgewerkte plannen.

Informatie
Op de website van de gemeente is een overzichtspagina ingericht met de informatie, plannen en stukken die in de afgelopen tijd beschikbaar zijn gesteld. Die pagina wordt regelmatig ge-update en nadat de varianten zijn onderzocht zullen die daar ook beschikbaar komen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Igor Grevers, procesbegeleider Werkgroep GA!, 06 101 35 496, en Johan Reuvers, projectleider gemeente Lochem, (0573) 28 92 22.
  


Gorssel, 4 juni 2019

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends