Laatste nieuws

Veel bezwaren tegen schakelstation Liander

schakelstation1Tot 28 oktober 2015 konden zienswijzen ingediend worden op het ontwerp bestemmingsplan dat de komst van een schakelstation van Liander aan de Groeneweg in Gorssel mogelijk moet maken. Diverse inwoners uit Gorssel en ook de Dorpsraad Gorssel hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. De gemeenteraad is nu aan zet.

Zienswijze van de Vereniging Dorpsraad Gorssel
De Dorpsraad meldt in haar brief van 27 oktober 2015 eerst haar ongenoegen over de manier waarop Gorssel kennis moest nemen van de voorgenomen plannen van Liander om aan de Groeneweg een groot schakelstation te gaan bouwen. Pas nadat Liander samen met de ambtenaren van de gemeente alles had uitgewerkt en nadat B&W al haar instemming met het plan had betuigd werd het dorp ervan in kennis gesteld. Daarna is nog wel gesproken tussen omwonenden, Dorpsraad, Liander en de gemeente, maar het gevoel overheerst dat het echte besluit al genomen was en dat de gemeente en Liander niet meer openstonden voor echt overleg over alternatieven.
De inhoudelijke bezwaren van de Dorpsraad en ook van veel omwonenden gaan vooral over de aantasting van het waardevolle open landschap van de Gorsselse enk. De beoogde bouwlocatie ligt pal aan de rondweg N348, tegenover een belangrijke wandelroute vanuit het centrum van Gorssel (en het museum MORE) naar het buitengebied richting enk, uiterwaarden en IJssel. ‘Landschappelijke inpassing’ van een dergelijk bouwwerk met bomen en struiken maakt het gebouw wellicht wat minder zichtbaar, maar neemt de ernstige visuele blokkade van de enk niet weg. Dat bezwaar geldt voor de omwonenden, maar ook voor de beleving van de vele bezoekers die tegenwoordig naar Gorssel komen.

Breuk met het verleden
N348hoekGroenewegStreetview2N348 en de Groeneweg. Op het perceel wil Liander een schakelstation bouwen van 23 meter breed, 7,7m diep en 4,2m hoog. Afbeelding: Google Streetview.Dorpsraad en omwonenden vinden dat de gemeente met twee maten meet. Decennia lang is het mensen en bedrijven uit het gebied onmogelijk gemaakt hier bouwactiviteiten te ontplooien, juist met een verwijzing naar de grote cultuurhistorische waarde. Nu Liander zich meldt om er een enorm gebouw neer te zetten, lijken er andere normen te gelden. Daar bestaan grote bezwaren tegen.

Alternatieven
In de reacties wordt aangedrongen op het zoeken van alternatieve locaties in of nabij Gorssel die de omgeving minder aantasten. Liander zegt al de nodige alternatieven onderzocht te hebben, maar betrokken betwijfelen of de afweging van Liander om die alternatieven af te wijzen op de juiste gronden genomen zijn. Dat een beter alternatief wat duurder is, mag geen belemmering zijn om dat betere plan (waarbij dus niet gebouwd wordt aan de Groeneweg) ten uitvoer te brengen. Daarom dringen velen bij de Lochemse gemeenteraad aan om niet in te stemmen met de aanpassing van het bestemmingsplan en serieus werk van de alternatieven te maken.
De gemeenteraad van Lochem moet uiteindelijk een besluit nemen over de voorliggende wijziging van het bestemmingsplan.
 


Gorssel.nl
2 november 2015

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends