Laatste nieuws

Veel reacties op voorontwerp kernvisies wonen

Gorssel zoekgebieden kleinZoeklocaties woningbouw bebouwde kom Gorssel

De gemeente heeft in totaal ruim 750 reactieformulieren en daarnaast nog zestig brieven ontvangen op het voor­ontwerp Kernvisies Wonen in de verschillende kernen. Hoeveel reacties daarvan uit Gorssel afkomstig zijn, is voorals­nog niet duidelijk.

Verdere procedure
De gemeente bundelt alle reacties en beoordeelt of de reacties aanleiding geven om de (voorontwerp)­kernvisies aan te passen. Het college van B&W stelt vervolgens een ontwerp kern­visie op, die daarna zes weken ter inzage ligt. Inwoners en organisaties hebben dan de gelegenheid om een ziens­wijze in te dienen. Deze zienswijzen en de kernvisies worden als besluit­stuk voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de raad in het eerste kwartaal van 2022 de kernvisies definitief vaststelt. 
Wie het met onderdelen uit die kernvisie niet eens is, kan pas bij de uitvoering van het beleid uit de definitieve visie bezwaar/beroep aan­tekenen, bijvoorbeeld tegen een nieuw bestemmings­plan of bij een besluit op een aanvraag omgevings­vergunning.

Beeldvormende tafel
Tijdens de Politieke Avond op 4 oktober 2021 is er een zogenaamde Beeldvormende Tafel over de Kernvisies Wonen in het gemeente­huis in Lochem. Daar worden de raadsleden door de wethouder ‘bijgepraat’ en kunnen ze vragen stellen over de verdere procedure om tot een ontwerp Kernvisie Wonen voor alle kernen te komen. Fysiek meepraten is mogelijk. De bijeenkomst is ook digitaal te volgen. Er ligt een Raads­memo van het college voor. Het geheel begint om 20.45. Zie voor verdere info de agenda op Gorsssel.nl.


Redactie Gorssel.nl
3 oktober 2021

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends