Laatste nieuws

Voetveer Gorssel-Wilp blijft in de vaart

Tijdens de behandeling van de begroting 2015 heeft de gemeenteraad in een lange raadsvergadering op 10 november 2014 een stokje gestoken voor het voornemen om met ingang van 2017 geen subsidie meer te verstrekken voor het voetveer. Het raadsbesluit was unaniem.

Motie
Veer
Het college werd opgeroepen in overleg met de gemeente Voorst, het Verenfonds en de veerbaas te bezien op welke wijze het voetveer in de toekomst in de vaart kan blijven en wat ieders aandeel in de financiering/kosten zou kunnen zijn.
Een motie met die strekking was oorspronkelijk ingediend door Gemeentebelangen, D66 (beide collegepartijen), PvdA en GroenLinks, werd tijdens de vergadering ook overgenomen door VVD en CDA en werd dus met algemene stemmen aangenomen.

Verkeerde veronderstelling
Wethouder Kottelenberg lichtte toe dat het college bij het opstellen van de begroting in de veronderstelling verkeerde dat de gemeente Voorst het veer niet langer zou willen subsidiëren. Dat was een besluit tijdens de vorige Voorster collegeperiode. Dat besluit bleek niet uitvoerbaar, omdat Voorst gewoon het bestaande tienjarig contract over het veer moet uitdienen. Ook in Voorst zijn in 2014 gemeenteraadsverkiezingen geweest en inmiddels heeft men aldaar besloten de steun voor het voetveer te continueren.
Het Lochemse college heeft toegezegd de motie graag uit te zullen voeren.

Opschudding
Was het dan een storm in een glas water? Voorzitter Hans Geerlink van Vereniging Dorpsraad Gorssel vindt van niet. “De opschudding na de berichtgeving in De Stentor en op Gorssel.nl, en de vele reacties vanuit Gorssel en omgeving richting raadsleden hebben wel degelijk hun effect gehad.
Het veer vervult een belangrijke rol voor de inwoners van Gorssel en de andere westelijke kernen binnen de gemeente. Zowel toeristisch als economisch is het belangrijk dat het veer blijft.”

Zie ook
het eerdere artikel over de subsidie van het voetveer op Gorssel.nl.


Gorssel.nl
10 november 2014


Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends