Laatste nieuws

Vergaderingen gemeenteraad en overleg met burgers veranderen

Voortaan gaat de raad van de gemeente Lochem iedere twee weken vergaderen en daaraan voorafgaand is er een vragenhalfuur en zijn er mogelijkheden voor inwoners om raadsleden en het college te ontmoeten en zijn er inspraakmogelijkheden. Tezamen gaat dat ‘Politieke avond’ heten.

Politieke avond
GemeentehuisLochemKL Gemeentehuis LochemDe veranderingen gaan maandag 20 november a.s. in. Vanaf dan vergadert de raad niet meer een maal in de vier weken maar om de andere week. De vergaderingen worden korter, sneller en transparanter.
gemeenteraad8 5 014 Vergadering van de gemeenteraad (archief)Twee weken voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering zijn er nu zogenaamde Ronde Tafel Gesprekken en Vierkante Tafel Gesprekken, RTG en VTG. Die vervallen en in plaats daarvan worden de gemeenteraadsvergaderingen onderdeel van een Politieke avond. Die begint om 19.00 uur en heeft de volgende vaste onderdelen:

19.00 uur: Vragenhalfuur; Informele ontmoeting met raadsleden en B&W
19.30 uur: Eerste ronde tafels
20.15 uur: Tweede ronde tafels
21.00 uur: Pauze
21.15 uur: Raadsvergadering
22.30 uur: Afsluiting met borrel

Vragenhalfuur en informele ontmoeting
Het vragenhalfuur is bedoeld voor actuele vragen van fracties aan het college van burgemeester en wethouders (B&W). De vragen worden vooraf bekend gemaakt op www.lochem.nl/politiekeavond. Het college beantwoordt de vragen in principe mondeling. Tegelijkertijd is het mogelijk dat inwoners in het restaurant in gesprek gaan met de aanwezige raadsleden, burgemeester en wethouders en ambtenaren.

Tafels
Om 19.30 uur beginnen de tafels. In 2 rondes van elk 3 kwartier worden in verschillende ruimtes maximaal 3 onderwerpen tegelijkertijd behandeld. Na de eerste 3 kwartier begint de tweede ronde. Dan zijn er opnieuw maximaal 3 onderwerpen om tegelijkertijd te bespreken.
De onderwerpen die tijdens de tafels aan bod komen, kunnen met verschillende doelen worden besproken:

  • Informeren: het college van B&W of een andere partij informeert de raad over een bepaald onderwerp. De raadsleden kunnen verhelderende, feitelijke vragen stellen
  • Adviseren: het college van B&W vraagt de raad om advies
  • Beeldvormen: de raad vormt zich een beeld over een voorstel van het college van B&W. Raadsleden en inwoners kunnen elkaar en het college vragen stellen over het voorstel.
  • Oordeelvormen: raadsleden en college gaan met elkaar in gesprek met als doel de ander te overtuigen van hun voorlopige standpunten. Wanneer het onderwerp nog niet eerder in een sessie is besproken, kunnen ook inwoners meespreken.

Het doel per tafel is terug te vinden op de agenda van de Politieke Avond. Alle tafels zijn openbaar (tenzij anders aangegeven): Inwoners kunnen erbij zijn en hoeven zich niet vooraf aan te melden. Bij de tafels met een beeldvormend en oordeelvormend doel kunnen zij bovendien meedoen aan het gesprek. Hiervoor is aanmelden wel noodzakelijk. Dat kan bij de griffier via (0573) 28 92 22 of via www.lochem.nl/politiekeavond

Raadsvergadering
Na een korte pauze om 21.00 uur begint om 21.15 uur de raadsvergadering. Het eerste deel van de agenda bestaat uit onderwerpen waarover de raad wil debatteren. Nadat de raad over een onderwerp heeft gesproken, zal de raad direct stemmen over het voorstel en eventuele moties en amendementen. Is over een onderwerp in de raadsvergadering geen debat nodig, dan wordt het onderwerp aan het eind van de vergadering in stemming gebracht.

De Politieke avonden voor de komende periode zijn op de maandagen: 20 november, 4 december, 18 december, 15 januari, 29 januari, 12 februari, 5 maart en 19 maart.


Gorssel, 9 november 2017

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends