Laatste nieuws

Verjonging bij bestuur Scouting IJsselgroep

Scouting IJsselgroep staat voor Vriendschap, Outdoor en Traditie en organiseert veel outdoor-activiteiten. Scouts zijn immers het liefst samen buiten actief. Door toenemende inzet van vrijwilli­gers groeit en floreert de Gorsselse scouting de laatste jaren volop. Om deze groei goed te kunnen organiseren is het nodig om het beleid dat de af­gelopen jaren is ingezet verder te ontwikke­len en praktisch ‘handen en voeten’ te blijven geven.

Verjonging
Scouting2 kleinScouting staat voor Vriendschap, Outdoor en Traditie De vereniging moet met de tijd mee blijven gaan. Om daar vol energie en enthousias­me richting aan te geven vindt er een verjonging binnen het bestuur plaats. Geert Hiethaar, Tonny Wunderink, Henk en Jannie Hiet­brink, Eppie Brummel­man en Diana Kroeze - samen goed voor bijna 130 bestuursjaren - hebben besloten een stapje terug te doen en het stokje over te dragen aan de jongere garde. Het is nu aan de jonge­ren om te laten zien dat zij er klaar voor zijn om de ontwikke­ling die de afgelopen jaren is gestart verder te brengen. Op 11 mei heeft Scouting IJssel­groep van een zestal zeer gewaardeerde bestuurs­leden afscheid genomen. 

Ontwikkelingen
Mooie ontwikkelingen die moeten worden opgevolgd zijn onder meer dat de groep beter zich­baar is geworden in Gorssel (met als voor­beeld de organisatie van Hutten­dorp Gorssel), dat samen met de buiten­schoolse opvang van Graaf Jantje gebruik gemaakt wordt van het Horde­hol van de welpen en dat het terrein is opgeknapt. Boven­dien zijn er grote plannen om het andere club­gebouw van de vereniging, het Troep­huis, ingrijpend te verbouwen.

Dank
Niels Meijerink, voorzitter van de groepsraad IJsselgroep is de oud-bestuursleden erkentelijk voor hun jarenlange en niet aflatende bevlogenheid. “Wij gaan ons best doen om met evenveel enthousiasme en inzet de vereniging voort te zetten en maken daarbij graag gebruik van de betrokken­heid van de oud-bestuursleden”. 


Gorssel, 25 mei 2019

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends