Laatste nieuws

Verkeersbesluit Quatre Bras-Flierderweg ter inzage

De provincie Gelderland werkt aan het aanpassen van de kruis­punten Quatre Brasweg-Flierder­weg en Jodendijk-Scheuter­dijk in de N348 tussen Gorssel en Eefde. Provinciale Staten (PS) stelden op 9 november 2016 de inpassings­plannen vast. Het ontwerp-verkeers­besluit dat betrekking heeft op de kruising Quatre Bras-Flierder­weg heeft tot en met 14 maart 2019 ter inzage gelegen. Op het ontwerp-verkeers­besluit is één reactie ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het verkeers­besluit.
N348QuatreBras kleinDe stap die nu voorligt is het nemen van een Verkeers­besluit. (Zie de pdf onderaan dit artikel.)
N.B.: Voor het kruispunt Jodendijk-Scheuter­dijk is de stap van het ter inzage leggen van een verkeers­besluit nog niet aan de orde. Voor dat kruispunt ligt momenteel tot en met 13 juni 2019 een ontwerp-verkeers­besluit ter inzage. Zie het artikel van 3 mei 2019 op Gorssel.nl.

Quatre Bras-Flierderweg
QuatreBras kruispuntGR kleinKruispunt van de N348-Zutphenseweg met de Quatre Brasweg (links) en Flierderweg (rechts). Het huis aan de overzijde, ’t Lytshiem’, is inmiddels afgebrokenTer hoogte van het kruispunt Quatre Brasweg-Flierder­weg wordt vanuit de richting Gorssel een midden­geleider aangelegd en er komt ook een midden­geleider vanuit de richting Eefde. In de midden­­geleider vanuit de richting Eefde komt een oversteek­voorziening voor fietsers. Het fietspad dat parallel langs de N348 loopt, wordt aan de kant van de Flierderweg uit­gebogen en krijgt rood asfalt. Zicht beperkende bomen zijn inmiddels verwijderd en het pand ‘Lytshiem’ op de hoek van de Flierderweg en de N348 is afgebroken.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerp-verkeers­besluit bij Gedeputeerde Staten naar voren hebben gebracht, alsmede belang­hebbenden aan wie ‘redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht zienswijzen bij Gedeputeerde Staten hebben ingediend’, kunnen tot en met 13 juni 2019 beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland (Postbus 9090 6800EM Arnhem). 


Via de zoekfunctie op Gorssel.nl (rechtsboven op het scherm) vindt u alle eerdere nieuws­artikelen over het dossier N348.

Redactie Gorssel.nl
3 mei 2019

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends