Laatste nieuws

Verkeersbesluit proef lagere snelheid N348 ter inzage

Zoals bekend gaat de provincie Gelderland een proef met snelheidsverlaging uitvoeren op de N348 tussen Eefde en Gorssel. In een periode van maximaal een half jaar wordt de maximumsnelheid tussen Eefde en Gorssel verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur. De proef bestaat uit het plaatsen van 60 km/u-borden. De proef begint in het najaar van 2018 en eindigt in het voorjaar van 2019.
Gedeputeerde Staten hebben hiertoe een verkeersbesluit genomen. Het besluit ligt tot en met 22 augustus 2018 ter inzage en gedurende die periode kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Monitoring
Bord60km kleinDe maximumsnelheid op de N348 wordt in een proef tijdelijk verlaagd van 80. naar 60 km per uurAan de proef is een monitoringprogramma gekoppeld dat de effecten op onder andere verkeersveiligheid en het functioneren van de weg in beeld brengt. De provincie legt op het wegvak een permanent telpunt aan. Hiermee worden tijdens de gehele proefperiode de snelheid en samenstelling van het verkeer gemeten. In het voorjaar van 2018 is een nulmeting gedaan en na afloop van de proef vindt een evaluatie plaats. Naast de feitelijke cijfers wordt ook de beleving van zowel aanwonenden als weggebruikers in beeld gebracht. Op basis van de uitkomsten bepaalt de provincie of er een vervolg komt op de proef.

Verkeersbesluit
Voor het plaatsen van 60 km/u-borden heeft de provincie een verkeersbesluit genomen. Het ontwerp-verkeersbesluit heeft van 25 april tot en met 6 juni 2018 ter inzage gelegen. In deze periode zijn twee zienswijzen ingediend, die niet hebben geleid tot aanpassing van het verkeersbesluit.

Borden
Het verkeersbesluit houdt in dat door het plaatsen van borden vanaf de rotonde bij Eefde tot de zuidelijke grens van de bebouwde kom van Gorssel een maximumsnelheid wordt ingesteld van 60 kilometer per uur voor de duur van maximaal zes maanden. Op het traject worden op de aanwezige kruispunten, zowel vanuit zuidelijke als noordelijke rijrichting borden geplaatst. Daarbij gaat het om de kruispunten met Scheuterdijk, Jodendijk, Quatre Brasweg, Flierderweg, Markeweg, Laan van Eschede, Kolkweg en Kamperweg.
Nadat de 60-kmproef is beëindigd, in het voorjaar van 2019, gaan naar verwachting de voorziene werkzaamheden aan de kruisingen Jodendijk-Scheuterdijk en Quatre Bras van start.

Instellen beroep 
De tekst van het verkeersbesluit is via bijgaande pdf in te zien, maar is ook te vinden op de website zoek.officielebekendmakingen.nl (via zaaknummer 2018-003225). Het verkeersbesluit ligt verder ter inzage in het gemeentehuis van de Lochem, Hanzeweg 8, Lochem. Op verzoek van de Dorpsraad Gorssel zal ook een exemplaar ter inzage gelegd worden bij het gemeenteloket in Den Oldenhof in Gorssel.
Belanghebbenden die eerder al een zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren hebben gebracht kunnen tot en met 22 augustus 2018 beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland (Postbus 9090 6800 EM Arnhem). Tegelijkertijd kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) het verzoek gedaan worden een voorlopige voorziening te treffen.

 

Redactie Gorssel.nl
12 juli 2018

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends