Laatste nieuws

Voorsluis Eefde al geruime tijd in gebruik door lage waterstand

Het sluizencomplex Eefde heeft een zogeheten voorsluis die wordt gebruikt bij zeer lage waterstand in de IJssel. Dat is nu al een maand het geval. Het schutten gebeurt dan in twee stappen. Bezoekers kunnen dit boeiende schouwspel vanaf de brug over de sluis goed volgen.


SluisKL 1De bovenste foto is genomen vanaf de Kapperallee. De beide schepen liggen in de voorsluis die alleen met laag water wordt gebruikt. Tussen de schepen is de extra sluisdeur zichtbaar.De voorsluis bevindt zich tussen de hefdeur aan de IJsselzijde van de hoofdsluis en extra deuren zo'n 200 meter richting de IJssel. Normaal zijn die deuren doorlopend geopend en niet zichtbaar, omdat ze geheel onderwater zijn. Er is dan alleen een vernauwing in het vaarwater te zien. Maar bij zeer lage waterstand kunnen ze dicht en wordt er geschut in twee stappen teneinde voldoende diepgang in de hoofdsluis te houden. Die diepgang wordt bepaald door de drempel waar de hefdeur aan de IJsselkant van het complex in gesloten positie op rust.

SluisKL 2Het verschil tussen de waterstand aan de kanaalzijde en de IJssel bedraagt gemiddeld ongeveer 6 meter. Kort geleden bedroeg dat door de lage stand van de IJssel ongeveer 8 meter. Daarvan wordt ruim een meter opgevangen door de voorsluis.
De voorsluis is meestal ieder jaar wel een periode nodig.

Uitbreiding met tweede sluis
Onlangs is een begin gemaakt met de werkzaamheden voor een tweede sluiskolk aan de noordzijde van de bestaande sluis. Die moet in 2020 gereed zijn en dan is het complex geschikt voor grotere schepen tot 3,5 meter diepgang en moet de huidige wachttijd zijn verkort. Het is daarmee een stimulans voor de economische ontwikkeling van de regio en Twente. Ook wordt op meerdere plaatsen het Twentekanaal verruimd en verdiept. Ook het stuk van de IJssel naar de sluis wordt verdiept.
Afgelopen weken zijn bomen gekapt om ruimte te maken voor de nieuwe sluis. Omdat in het gebied veel vleermuizen zitten zijn er een tijd geleden schermen geplaatst. Daarmee wordt voor de vleermuizen het verlies van oriëntatie door de bomenkap beperkt.

 

Sluis20-10-16 11

Schip komend vanaf de IJssel vaart de geopende voorsluis in. Foto is genomen vanaf de brug van de Kapperallee over het sluizencomplex. 

Sluis20-10-16 14

De draaideuren van de voorsluizen gaan dicht, waarna het water bij een schutting in de hoofdsluis richting IJssel wordt gebruikt om de voorsluis te vullen.

Sluis20-10-16 24

De waterstand in de voorsluis heeft het niveau bereikt dat de schepen nodig hebben om de hoofdsluis binnen te varen.

Sluis20-10-16 27

Het schip links is zojuist de hoofdsluis uit gevaren en moet in de voorsluis wachten. Het schip rechts kan de hoofdsluis invaren. Als de hefdeur van de hoofdsluis gesloten is kan water uit de voorsluis worden geloosd tot de waterstand gelijk is met de IJsselkant van de deuren. De voorsluis kan dan geopend worden en het linker schip kan richting IJssel varen.

   

Redactie Gorssel.nl
24 oktober 2016

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends