Laatste nieuws

Voorstel aan gemeenteraad: minder betalen voor afval

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het vaste tarief van de afvalstoffenheffing in 2016 te verlagen met € 4,85 naar € 99,15 per huishouden. Dat is mogelijk omdat er minder restafval wordt aangeboden en omdat de raad een eerder voorstel voor een proef met ‘gespiegeld’ inzamelen afwees.

De rekening voor afvalinzameling die inwoners van de gemeente Lochem in februari zullen ontvangen bestaat uit twee delen: een vastrecht dat nu wordt verlaagd naar € 99,15 en een bedrag per leging van de grijze en groene container.

Eerder voorstel voor proef gespiegeld inzamelen verworpen
klikosKLHet behoort al (bijna) tot het verleden: een lange rij afgeladen kliko's met restafvalEr is nu geld over omdat een eerder voorstel van het college voor ‘gespiegeld inzamelen’ door de raad werd verworpen. Dat voorstel betekende nog meer scheiding van afval door de burgers, die dan het weinige overblijvende restafval zelf weg moesten brengen naar milieustraten. Verdere scheiding zou o.m. plaatsvinden door een BEST-tas voor boeken, elektronica, speelgoed en textiel. Voor de proef was een bedrag uitgetrokken van € 215.000,- en dat wordt nu gebruikt om het vastrecht te verlagen. Dat bedrag komt verdeeld over drie jaar ten goede van de inwoners en dat komt neer op € 4,95 per huishouden per jaar.

Vierwekelijks inzamelen gaat niet door
De gemeenteraad besloot eerder deze week het plan om de inzamelfrequentie van de grijze container te verminderen van tweewekelijks naar vierwekelijks vooralsnog niet door te voeren. Als dat wel was doorgegaan dan had het vastrecht dit jaar met nog eens € 5,25 kunnen dalen.

Besluitvorming
Op maandag 18 januari besluit de gemeenteraad over de verlaging van het tarief van de afvalstoffenheffing.
Als de raad het voorstel van het college overneemt betekent dat, dat het vastrecht voor afvalstoffenheffing sinds in 2013 Diftar is ingevoerd is gedaald met ongeveer € 50,- per huishouden.

Gorssel, 8 januari 2016

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends