Laatste nieuws

Vullerschool blijft overeind in ‘coronastrijd’

Hoe houdt de Vullerschool in Gorssel zich staande in de ‘coronastrijd’? Gorssel.nl vroeg het aan schooldirecteur Wim Finkers. “Het gaat tot nu toe best goed".

Uitdaging
“Het is een uitdaging de school open te houden. Dat lukt, soms met kunst en vlieg­werk. En daarbij willen we de risico's op besmetting zoveel mogelijk beperken en de continuïteit erin houden”, aldus Wim Finkers, directeur van de Vullers­school in Gorssel.
De basisschool met 291 leerlingen en 27 medewerkers heeft in deze fase van de coronacrisis slechts twee keer een groep voor één dag naar huis moeten laten gaan omdat er geen bezetting was op beide groepen. De vervangings­pool is dan leeg en alle mogelijke verschuivingen en invullingen zijn dan de revue gepasseerd, helaas zonder resultaat. Directeur Wim Finkers prijst zich in deze tijden gelukkig met de rol van de ouders, die hun verantwoordelijk­heid nemen, bereid zijn de kinderen te laten testen en mee te denken in oplossingen en opvang.

Weinig besmettingen
Finkers kleinWim Finkers, directeur van de Vullerschool in GorsselHet aantal besmettingen onder de kinderen en het onder­wijzend personeel valt tot nu toe mee. Vorige week waren er zes gezinnen met een kind in quarantaine. Dat betekent niet dat die kinderen besmet waren. Als er een gezins­lid besmet is, moet het hele gezin, inclusief het school­gaande kind, in quarantaine.
Als een medewerker lichte verkoudheids­klachten heeft, is een test noodzakelijk. Deze medewerker mag in afwachting van het resultaat van de test niet werken, moet thuis­blijven tot de uitslag bekend is. De laatste weken laat deze uitslag weer langer op zich wachten.

Druk op medewerkers
Zodra een kind in quarantaine is, wordt overgeschakeld op digitaal onderwijs en kan het kind via een live­stream de lessen in de groep volgen. Dat vraagt om extra inzet en aandacht van de onderwijs­gevenden. Hun bereidheid om alles te doen, van extra uren draaien, meewerken aan tijdelijke noodzakelijke verschuivingen tot mee­denken in oplossingen, is groot, volgens Wim Finkers. Dat neemt niet weg dat er extra druk op de medewerkers ontstaat.

Extra gelden
Het kabinet heeft gelden beschikbaar gesteld om onderwijsachterstanden die ontstaan zijn tijdens de gedwongen school­sluitingen, weg te werken.
Het jammere is, zegt Finkers, dat deze gelden nu worden ingezet voor de basistaken om de scholen open te houden en niet om de achterstanden in te halen. Ook op zijn school ziet hij dat er achterstanden zijn ontstaan, zeker op het gebied van het rekenen. Daar moet extra aandacht voor komen, alleen lukt dat op dit moment niet.

Overleg met GGD
Over de besmettingen op school is voortdurend contact met de GGD. Besmettingen worden door­gegeven, de GGD zet dan het middel van de bron- en contacten­onderzoek in. Als er in een groep meer dan drie besmettingen zijn, kan de GGD besluiten dat de hele groep naar huis gestuurd moet worden. Echter, dit wordt steeds per situatie en per besmette leerling bezien.

Onrustig ontbijt
Een rustig ontbijt is er voor directeur Finkers vaak niet bij. Als zich om 06.45 uur een medewerker meldt op zijn mobiele telefoon en hij te horen krijgt dat deze zich met klachten ziek moet melden, begint het zoeken naar mogelijkheden dit bezettings­probleem op te lossen. “Het is iedere keer weer keuzes maken, waarbij vaak voor de minst slechte moet worden gekozen”. De school moet openblijven. 
Wim Finkers benadrukt dat het met gezamenlijke inspanningen van medewerkers en ouders tot nu toe best goed gaat. “Maar… volgende week kan alles weer anders zijn”, aldus Wim Finkers, daarmee de onzekere tijden benadrukkend.


Redactie Gorssel.nl
2 december 2021

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends