Laatste nieuws

‘Waardenvol groen’, nieuw boek van Henk van Dort

Terwijl de weergoden op 15 maart 2019 buiten in alle hevigheid probeerden de lage grondwater­stand weg te werken, was er in de mooie accommodatie van de Gorsselse Zorg­tuin een feestelijke bijeenkomst. Daar werd het boek ‘Waardenvol groen’ door auteur Henk van Dort aan­geboden aan wet­houder Henk van Zeijts.

Gezellig druk
Zorgtuin2 kleinHenk van Dort (rechts) overhandigt zijn boek aan wethouder Henk van ZeijtsHet was gezellig druk op de Zorgtuin, ook omdat er in het kader van NLdoet aller­lei werk­zaamheden door vrijwilligers werden uitgevoerd. Maar iedereen nam even pauze voor de boek­uitreiking, perfect getimed gezien de weers­omstandig­heden. Henk van Dort benoemde de positieve zaken die de Zorg­tuin teweegbrengt en die meer uitgebreid in zijn boek be­schreven staan. Daarna nam de wet­houder het eerste exemplaar van het boek in ontvangst. 
Van Zeijts betrok de aanwezigen bij zijn reactie en daaruit bleek wel hoe dank­baar de mensen zijn voor de activiteiten van de Zorg­tuin en voor allen die dat door hun werk­zaamheden of door andere onder­steuning mogelijk maken. Mede-initiatiefnemer Evelien van Dorth bedankte de vele vrijwilli­gers van de Zorgtuin, De Borkel, de Voedsel­bank en ook de geld­schieters die de huidige accom­modatie, inclusief invaliden­toilet, mogelijk hebben gemaakt. Bij een kopje thee of koffie met wat lekkers en met live muziek erbij was het nog lang gezellig op de Zorgtuin …

Het boek
Zorgtuin3 kleinMidden: Evelien van DortIn ‘Waardenvol groen’ deelt Henk van Dort, initiatiefnemer van de Zorg­tuin Gorssel, zijn ervaringen met de zorgtuin en wil hij anderen inspireren. Het boek is een vervolg op ‘De Zorg­tuin, het verlangen naar een paradijs’ (Van Dort, 2013). 
Het boek geeft informatie over de achtergrond van de zorgtuin, de projecten en de achter­liggende visie en missie. Het plaatst de zorgtuin tevens in een breder perspec­tief van ‘positieve’ gezondheid. De zorg voor mensen met demen­tie ligt Henk na aan het hart en hier besteedt het boek dan ook speci­fiek aandacht aan. Verder deelt Henk in het boek zijn kennis over zaken die belang­rijk zijn bij opzet en in stand houden van projecten als de Zorgtuin Gorssel.

Stenen eiland
Zorgtuin1 kleinHenk omschrijft de plek aan de Veerweg in Gorssel vlakbij de IJssel (de voormalige gemeente­werf van Gorssel) waar de zorg­tuin vanaf 2010 gerealiseerd zou worden, als ‘een stenen eiland met hitte­stress, voor dood achter­gelaten’.
Langzamerhand veranderde deze droef stemmende plek in een groen para­dijs, waar met hulp van veel vrijwilli­gers activiteiten worden ontplooid die bijdragen aan, zoals Henk het noemt, ‘de bevor­dering van positieve gezondheid’ van de mens. Het begrip ‘permanente positieve gezond­heid’ is dan ook het hoofd­doel van de zorgtuin. Om een paar voorbeelden te noemen: bewoners van zorginstelling De Bor­kel in Gorssel brengen iedere week een bezoek, er worden rond­leidingen en work­shops gegeven, leerlingen van de basisschool in Gorssel krijgen moestuin­les en er wordt groente geteeld voor de voedsel­bank. Het geheel is daarbij meer dan de som der delen: de vrijwilligers die bij het project betrokken zijn, varen er wel bij. Zoals een van hen zegt: “De Zorgtuin is mijn kerk en sport­school tegelijk”.Zorgtuin4 klein

Leefomgeving
Maar er zijn ook meer ‘concrete’ doelen: zo wordt de waterhuishouding van het terrein ver­beterd en draagt de biologische manier van grond­bewerking bij aan een gezonde leef­omgeving voor mens en dier. Ook wordt zo het landschap her­steld en aan een groene omgeving gewerkt.

Noaberschap
Het maatschappelijk landschap verandert en Henk pleit in zijn boek voor het schep­pen van ontmoetings­plekken voor kwetsbare groepen (jong en oud), waar ontmoeting, contact en zorg kunnen plaats­vinden. Als de overheid het aan ‘de markt’ overlaat, is de buurt ‘aan zet’. Vroeger noem­den we dat ‘noaberschap’. Een groene ontmoetings­plek zoals de Zorgtuin Gorssel is daarvan een goed voor­beeld. De zorgtuin biedt zorg aan de kwetsbare mens, zoals mensen met demen­tie. De ervaring leert dat het prikkelen van de zintuigen en het stimuleren van levens­vreugde een positieve in­vloed hebben op mensen met deze ziekte, waardoor het gevoel van eigenwaarde toeneemt.

Tips
Zorgtuin5 kleinBewoners van De Borkel bezoeken de ZorgtuinAan het eind van het boek geeft Henk tips aan mensen die soortgelijke ‘sociale’ groen­projecten willen opzetten. Naast praktische suggesties zijn dat vooral aan­bevelingen om aan te sluiten op bestaande behoeften, vanuit een positief ideaal te werken (en niet uit frustratie) en dat op een liefde­volle manier te doen.

Tot slot
Henks enthousiasme en de diepe betrokkenheid bij de (jonge en ouder worden­de) mens is onmiskenbaar. Zijn missie - de zorgtuin als groene ontmoetingsplek voor jong en oud, weerbaar en kwetsbaar - komt duidelijk uit het boek naar voren. Het boek is enthousiast geschreven en helder van opzet. Het bevat citaten en poëziefragmenten. 

Waardenvol groen
Auteur: Henk van Dort
Uitgave: Stichting Munira
Het boek is te bestellen via de website van Stichting Munira


Redactie Gorssel.nl
15 maart 2019

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends