Laatste nieuws

Wandelroutes Ravenswaarden deels weer toegankelijk


Ravenswaarden26-9-15GR 41In het bijzondere natuurgebied bij het Zandgat kan weer gedeeltelijk gewandeld worden. Na een uitspraak van de Raad van State is een struinpad geopend dat leidt naar de IJssel met prachtige uitzichten op deze mooie rivier en het bijzondere landschap. Nog niet alle gerealiseerde wandel­mogelijkheden zijn opengesteld, maar dat lijkt een kwestie van tijd. Ook ontbreken nog borden, routemarkeringen en informatie­panelen, waardoor ‘spelregels’ voor het bezoek niet altijd duidelijk zijn en wandelaars onbedoeld van de route afwijken.

Wandelmogelijkheden
Ravenswaarden26-9-15GR 28In het voorjaar van 2014 zijn in het gebied wandelmogelijkheden gecreëerd en voorzieningen voor kleinschalige recreatie. Op de hoek van de Ravensweerdsweg en de Bruggeweerdsdijk is een kleine parkeerplaats aangelegd en aan het eind van de Bruggeweerdsdijk (bij de IJssel) is een bescheiden recreatieplek gemaakt. Vervolgens werd tegen de openstelling bezwaar ingediend omdat de vergunning voor de Natuur­beschermings­wet niet in orde leek te zijn. Hangende de procedure werden borden verwijderd en wandelroutes afgesloten. Inmiddels zou aan alle formaliteiten (waaronder een handhavings­plan) zijn voldaan en vorige maand heeft de Raad van State een laatste beletsel weggenomen. Het plan kan dus alsnog worden uitgevoerd.

Huidige status
RavenswaardenWandelplanKLEen ‘struinpad’ (gele stippellijn op de kaart hiernaast) is kort geleden weer geopend. Het bord met daarop o.a. dat honden niet zijn toegestaan is teruggeplaatst, maar een deel van de routemarkeringen ontbreekt, waardoor bezoekers onbedoeld van de route afwijken. Aan het einde van het struinpad komt de wandelaar bij een gesloten hek, zonder rondgang voor wandelaars, maar nogal curieus wel met een bord dat het is opengesteld.
Een tweede route (rood op de kaart) over een openbaar pad met mooi zicht op het Zandgat was deels door dichte begroeiing ontoegankelijk geworden, maar is nu weer goed begaanbaar. Het bord met spelregels is vorig jaar in verband met eerder genoemde procedure verwijderd. Het is de bedoeling dat de gemeente Lochem een nieuw bord terugplaatst. Wandelaars laten er hun honden los lopen, maar het is onduidelijk of dat is toegestaan.
Een derde pad (blauw gemarkeerd op de kaart) is nog niet opengesteld. Vanaf de picknickbank kan een paar honderd meter langs de IJssel gelopen worden met mooi zicht op slot Nijenbeek, maar dan stuit de wandelaar op prikkeldraad en schrikdraad. Als deze route wordt opengesteld is een fraaie rondwandeling mogelijk. Nu moet de wandelaar weer teruglopen. De betreffende percelen zijn eigendom van Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland. Een woordvoerder van Staatsbosbeheer laat weten dat het nog onduidelijk is wanneer dit pad open kan. Het deel van SBB is op wat maaiwerk na klaar, maar de situatie bij de provincie is onbekend.

Kwetsbaar gebied
Ravenswaarden26-9-15GR 15Het gebied van de Ravenswaarden rondom het Zandgat is een uniek stukje Nederland, met talrijke stroomruggen, dat behoort tot de best bewaard gebleven kronkelwaarden in ons land. Op diverse plekken heeft u een fraai zicht op de IJssel. Er is een bijzondere vegetatie en u heeft kans om reeën, zilverreigers en lepelaars te zien. Het is een Natura 2000 gebied, een Europees netwerk van beschermde natuur­gebieden. Het gebied wordt gebruikt als hooiland en er grazen koeien. Diverse boeren, Staatbosbeheer en de provincie hebben percelen in eigendom. 

Ravenswaarden26-9-15GR 64Dus hou bij uw bezoek rekening met de belangen van zowel natuur als boeren. Dat betekent o.a.:
- De Bruggeweerdsdijk is vanaf het parkeer-
  terrein verboden voor gemotoriseerd
  verkeer (behoudens enkele ontheffingen).
  Het betreffende verbodsbord is helaas
  enige maanden terug met verf onherken-
  baar gemaakt en zal moeten worden
  hersteld.
- Ga niet buiten de aangegeven paden.
- Honden moeten aan de lijn en zijn op het
  struinpad ook aangelijnd niet toegestaan.

 

 

Gorssel.nl
29 september 2015

  

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends