Laatste nieuws

Waterschap Rijn en IJssel wil windturbine op De Mars bij Zutphen

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel wil in 2025 energieneutraal worden. Daarvoor wil het waterschap onder meer een windturbine ontwikkelen op de dijk bij het zuiveringsterrein op De Mars bij Zutphen. IJsselwind B.V., (opgericht door vier lokale energiecoöperaties uit Lochem, Brummen, Voorst, en Zutphen) wil twee windturbines bouwen ten noorden van het Twentekanaal, op gronden in eigendom van de provincie Gelderland en de gemeente Zutphen. Daar komt nu dus de windturbine van het waterschap bij. Het doel van de windturbine van het waterschap is het opwekken van lokale groene stroom, waarbij het de bedoeling is dat de ‘energiewinst’ in het gebied blijft. Volgens IJsselwind sluiten deze uitgangspunten aan bij de plannen van IJsselwind voor windturbines tussen Eefde en Zutphen: "Wij willen dat omwonenden niet alleen de mogelijke lasten, maar ook de lusten hebben van de windturbines hebben. Vandaar dat we jaarlijks een deel van de opbrengsten in een gebiedsfonds willen storten. Hieruit kunnen maatschappelijke initiatieven van bewoners worden ondersteund”. Samenwerking met het waterschap ligt volgens IJsselwind dus voor de hand.

MER-procedure
Windturbine WRIJ locatieKaart uit het WRIJ-Locatieplan Windenergie nabij RWZI De Mars ZutphenInmiddels is een begin gemaakt met een milieueffectrapportage (MER). Een zogenaam-de Notitie Reikwijdte & Detailniveau MER Windpark IJsselwind (NRD) heeft tot en met 2 maart 2017 ter inzage gelegen. De gemeente Zutphen is hierbij het bevoegd gezag, omdat de drie beoogde windturbines op Zutphens grondgebied zullen komen. De turbine die het Waterschap wil bouwen wordt in het MER meegenomen

Draagvlakonderzoek
In februari 2017 is in de regio in opdracht van de gemeenten Zutphen, Lochem en Brummen een draagvlakonderzoek uitgevoerd naar de plannen van IJsselwind en het plan voor de turbine van het Waterschap. De turbine die het Waterschap wil bouwen wordt in het draagvlakonderzoek meegenomen. Bewoners binnen een straal van vijf kilometer van de plek die IJsselwind voor de windturbines in gedachten heeft, ontvingen een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek.
Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de respons van het draagvlakonderzoek hoog is (totale respons is 26%, in de regio Eefde en Gorssel is dat 33%). Op 14 april 2017 worden de definitieve resultaten gepresenteerd in een openbare raadbijeenkomst. Het onderzoeksbureau zal zelf geen conclusies trekken over het draagvlak. Dat is aan de raden van Zutphen, Lochem en Brummen.

Let wel: de raden van Lochem en Brummen beslissen aan de hand van hun conclusies alleen over medefinanciering van het vervolgtraject; alleen de gemeente Zutphen is betrokken bij de ruimtelijke inpassingsprocedure, omdat de beoogde windturbines zich op Zutphens grondgebied bevinden.


Redactie Gorssel.nl
18 maart 2017

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends