Laatste nieuws

Werk in uitvoering: 30 km zone Hoofdstraat

Momenteel worden verkeersmaatregelen uitgevoerd in de Hoofd­straat in Gorssel: er wordt voor de gehele lengte van de Hoofdstraat in Gorssel een maximum snel­heid ingesteld van 30 km/h, een wens van de Dorpsraad en de ondernemers­vereniging.
Hoofdstr30kmBord3 kleinBoven en onder: deze borden worden nog verplaatstDe overzichtelijkheid en veiligheid van de Hoofdstraat moet zo beter worden. Eerder gold alleen in het gedeel­te tussen de kruising met de Beukenlaan tot aan de kruising met de Kerk­straat een maximum snelheid van 30 km/h. 

Maatregelen
Om aan te geven waar het verkeer de 30 km/h zone binnen rijdt, wor­den aan de noord- en de zuidkant van de Hoofd­straat zogenaamde poort­constructies aangelegd in de vorm van een weg­versmalling, vergelijk­baar met de versmal­ling in de Joppelaan ter hoogte van het tol­huis (dus zonder drempels). Ook de voorrangs­regeling op de aansluitingen van de Hoofd­straat met de Wiltinkhof, het Nijenbeeksepad, de Esdoorn­laan en de Lindelaan wordt op­geheven (borden en haaientanden worden of zijn in­middels verwijderd).
Hoofstr30kmBorden23 11 18 1 kleinTen behoeve van de oversteek­baarheid is ter hoogte van De Borkel op het wegdek een zebra­pad aangebracht.

Onhandig
De redactie van Gorssel.nl kreeg inmiddels foto’s en opmer­kingen over de uitvoering van de maat­regelen. Op bijgaande foto’s is te zien dat sommige verkeers­borden op een onhandige plek staan en dat er bij het zebra­pad bij De Borkel eerst een strook gras over­gestoken moet worden. 
Het vermoeden was dat dit nog tijdelijke maa­tregelen waren, maar voor de zeker­heid informeerde Gorssel.nl toch even bij Circulus-Berkel.

Nog niet afgerond
Hoofstr30kmBorden23 11 18 2 kleinHet zebrapad wordt nog beter bereikbaar gemaakt Circulus-Berkel reageerde snel en meldde dat het werk inder­daad nog niet is afgerond.
Inmiddels is al wel de bebording aan de zuid­zijde van de Hoofdstraat geplaatst en vanaf woensdag 26 november begint de aan­nemer met het begaanbaar maken van het zebra­pad bij De Borkel. Daar worden de trottoir­banden verlaagd en er wordt een voet­pad aangebracht door het gazon. Het was voor de planning van de aan­nemer kennelijk beter om de markering eerder te plaatsen. 
De overige werk­zaamheden (weg­versmalling, stop­strepen en aanpassen van twee parkeer­vakken bij de Oldenhof) worden daarop­volgend uitgevoerd.

 


Redactie Gorssel.nl
26 november 2018

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends