Laatste nieuws

Werkzaamheden kruispunt N348 't Elfuur

De provincie Gelderland vervangt in de periode van 4 tot en met 16 november de verkeerslichten bij het kruis­punt Deventerweg (N348)/Elfuursweg in Gorssel. In dezelfde periode wordt op de N348 tussen Gorssel en Eefde, waar een inhaal­verbod geldt, de definitieve markering aangebracht.
Alle zijwegen bij het kruispunt worden afgesloten, maar de N348 blijft open voor doorgaand verkeer. 

Werkzaamheden
N348Werk2019De situatieschets van de provincie is verwarrend. De omleiding voor de westzijde van de N348 is correct, maar aan de oostzijde is geen omleiding nodig. De verkeersregelinstallatie (VRI) bij het kruis­punt Deventerweg (N348)/Elf­uurs­­weg in Gorssel is oud en daar­door is er een grotere kans op storingen. De provincie vervangt daarom de hele installatie (lampen, druk­knoppen en de bedienings­kast). Daarnaast worden enkele kleine onderhouds­werkzaamheden uitgevoerd aan de rijbaan en trottoirs. Zo wordt bijvoorbeeld de oversteek aangepast en wordt het asfalt bij het kruis­punt op de Veerweg en Elfuursweg vervangen.
In dezelfde periode wordt op de N348 tussen Gorssel en Eefde, waar een inhaalverbod geldt, op de weg de definitieve markering aan­gebracht. 

Planning en bereikbaarheid
De werkzaamheden aan het kruis­punt Deventer­weg (N348)/­Elfuursweg beginnen op 4 november en lopen door tot en met 16 november 2019. Tijdens de werkzaam­heden zijn de aansluitingen van de Veerweg, Elfuurs­weg, Ravensweerds­weg en Molen­weg op de Deventerweg/N348 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Oprijden naar en afslaan vanaf de Deventer­weg en de weg oversteken is voor autoverkeer dus niet mogelijk, maar doorgaand verkeer kan gewoon gebruik blijven maken van de N348. Fietsers en voet­gangers kunnen het kruis­punt wel oversteken. Daarbij worden ze begeleid door tijdelijke verkeers­lichten.
Bestemmingsverkeer voor de westkant van de Deventerweg/N348 wordt omgeleid via de noordelijke aansluiting van de Veer­weg (de slagboom is tijdelijk geopend). Via de noordelijke en zuidelijke aansluiting van de Hoofd­straat blijft Gorssel verder gewoon bereikbaar. 

Markering N348
In dezelfde periode wordt op de N348 tussen Gorssel en Eefde, waar een inhaal­verbod geldt, de definitieve markering aan­gebracht. Om deze werkzaamheden uit te voeren wordt de N348 tijdens één nacht af­gesloten. Welke nacht dit wordt, is afhankelijk van de weers­omstandigheden. Zodra bekend is welke nacht dit is, komen er licht­kranten naast de weg en is de afsluiting te zien op www.gelderland.nl/N348-Eefde-A1-Kruising-Elfuursweg en op Gorssel.nl.

Contact
Voor eventuele vragen kunt u een e-mail sturen naar het Provincieloket:
provincieloket@gelderland.nl of bellen via tel. 026-3599999. Actuele informatie over het project is te vinden op www.gelderland.nl/N348-Eefde-A1-Kruising-Elfuursweg.


Redactie Gorssel.nl
22 oktober 2019

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends