Laatste nieuws

Werkzaamheden openbaar groen

Circulus-Berkel Buitenruimte voert momenteel in Gorssel werkzaamheden uit in het open­baar groen. Plant­vakken worden gerenoveerd en er worden nieuwe bomen geplant in de wijk Grooter­kamp. 

Herplant Grooterkamp
BomenplanGrooterkamp kleinBomenplan GrooterkampCirculus-Berkel Buitenruimte gaat in de wijk Grooterkamp aan de slag met het planten van nieuwe bomen. Na het voltooien van Grooter­kamp zijn in 2016 jonge bomen aangeplant, maar verschil­lende bomen zijn afgelopen jaren weg­gevallen. Voor de her­plant is een 'bomen­plan' gemaakt waarbij rekening gehouden wordt met onder meer het karak­ter van de wijk, de ruimte en het onder­houd. Belangrijk daarbij is het toekomst­bestendig beheer. De aan­plant moet bijvoorbeeld bestand zijn tegen veel water, periodes van droogte en bij­dragen aan de aan bio­diversiteit in de wijk. Het plan bestaat uit een variatie aan jonge bomen in combi­natie met de bestaande bomen. Aan­geplant worden onder meer Linde, Plataan, Rode zuil­beuk, Japanse sier­kers en Krenten­boom. Mogelijk worden in december 2020 al bomen verwijderd. De her­plant van nieuwe bomen begint in januari 2021.

Renovatie groenvakken
Circulus-Berkel Buitenruimte is begonnen met renovatie van de verschillende groen­vakken (openbaar groen) in Gorssel. Op sommige locaties in Gorssel zijn de werk­zaamheden nog in uitvoering of in de af­rondende fase. Andere groen­vakken komen in de periode 2021-2025 aan de beurt. Bij het reno­veren worden de groenvakken opnieuw ingericht. De keuze van de aanplant is afhankelijk van de plek: het karakter van de straat, de afmeting van het plantvak en de waterhuishouding. Bij de herinrichting worden de vakken gevarieerder en bloem­rijker: naast bodem­bedekkende en sier­heesters komen er als dat kan ook vaste planten. Dat komt de bio­diversiteit ten goede en zorgt voor meer kleur in de wijk. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met wensen uit de buurt.
Het totale project neemt enkele jaren in beslag. Op de web­site van Circulus-Berkel is een ‘dynamische’ kaart te vinden (zoeken op Gorssel), waar alle groen­vakken met de renovatie­planning staan aan­gegeven (rood betekent: in bewerking of afgerond en de blauwe kleur geeft de vakken aan die komende jaren gereno­veerd worden). De kaart wordt door de tijd heen aan­gevuld en geactua­liseerd. 


Redactie Gorssel.nl
1 december 2020

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends