Laatste nieuws

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima aantrekkelijker

Met ingang van 1 januari 2015 zal voor inwoners van de gemeente Lochem met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum een maatwerkvoorziening beschikbaar zijn. Belangrijkste pijler van de voorziening is de collectieve ziektekostenverzekering van Menzis.

Maatwerkvoorziening
Twee landelijke regelingen(CER: Compensatieregeling Eigen Risico en WTCG: Wet tegemoetkoming voor Chronisch zieken en Gehandicapten), die compensatie bieden voor meerkosten in verband met chronische ziekte of beperkingen, zijn door de landelijke overheid overgedragen aan de gemeenten. Het is aan de gemeenten om een ‘maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten’ te ontwikkelen. De gemeente Lochem Gezondverzekerdbiedt deze maatwerkvoorziening door middel van een aanvullende collectieve ziektekostenverzekering van Menzis.

Waardoor wordt de verzekering aantrekkelijker?
De meest uitgebreide aanvullende verzekering die Menzis biedt wordt aantrekkelijker door uitbreiding met een dekking voor het eigen risico, uitbreiding met een dekking voor de eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen en een verhoging van de dekkingsgraad voor de meeste kosten. Ongeveer 98% van alle kosten wordt dan geheel vergoed. De collectieve ziektekostenverzekering zal beschikbaar zijn voor alle inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. In 2014 is de grens nog 110%.

Meer dekking voor minder geld
Op dit moment zijn er 264 deelnemers aan de collectieve ziektekostenverzekering, waarvan er 27 deelnemen in de meest uitgebreide aanvullende verzekering. De gemeente wil graag dat meer inwoners gebruik gaan maken van de verzekering. Daarom draagt zij bij in de verzekeringspremie met € 30,- per maand. Hiermee zijn de totale kosten voor een deelnemer aan de meest uitgebreide aanvullende verzekering even hoog als de kosten voor iemand die elders is verzekerd. Maar voor deze kosten krijgt de deelnemer wel een aanzienlijk hogere dekking van zijn ziektekosten.

Meer informatie
Voor inwoners die vragen hebben, staat een telefoonteam van Menzis klaar. Dit team helpt inwoners ook met het overstappen naar de collectieve ziektekostenverzekering. Meer informatie is te vinden op de website
www.gezondverzekerd.nl, met informatie specifiek voor de gemeente Lochem.


Gorssel, 24 november 2014

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends