Laatste nieuws

Zilveren Knoop voor organisatoren veteranenherdenking

Bennie Peppel­man en Manon ten Dam hebben zich meer dan 15 jaar lang ingespannen om op de jaarlijkse Lochemse Veteranen­dag veteranen uit de gemeente Lochem te ontvangen. De bijeen­komsten vonden plaats op de begraaf­plaats in Gorssel. Bij de organisatie en voor­bereiding hielpen ook de groepen 7 en 8 van de Joppe­school. 
De herdenking krijgt vanaf 2023 een andere vorm. Aan­leiding voor het Lochemse college om aan beiden een Zilveren Knoop uit te reiken, als blijk van waardering voor hun inzet voor de veteranen in de gemeente Lochem. De uit­reiking vond plaats ter gelegenheid van de Lochemse Veteranen­dag op zaterdag 15 april 2023.

Traditie
PepKnoop kleinBennnie Peppelman en zijn partner RietBennie Peppel­man is voormalig medewerker van de buiten­dienst van de gemeente Lochem, beheerder van de begraaf­plaats Gorssel en nu in dienst bij Circulus. Hij haalde veteranen op voor de bijeen­komst en zorgde voor een ontvangst in de aula van de begraafplaats. 
DamKnoop kleinManon ten Dam en burgemeester Sebastiaan van 't ErveManon ten Dam is leer­kracht aan de Joppe­school in Joppe. Zij zorgde er samen met kinderen van groep 8 voor dat de oorlogs­graven in Gorssel schoon waren en de twee monumenten voor­zien werden van bloemen. De kinderen maakten ook hapjes en hielpen bij de bediening. Een traditie die door de aan­wezige veteranen, vaak uit de nabije omgeving van Gorssel, altijd zeer werd gewaardeerd. 

Andere vorm 
Naar aanleiding van de wens van de veteranen om een grotere groep te bereiken krijgt deze traditie nu een andere vorm. Een van de vragen was: iets minder her­denken, want dat kan immers ook op 4 mei en wat centraler in Lochem. En bij voorkeur niet de dag voor de Landelijke Veteranen­dag, omdat dat dan al veel veteranen naar Den Haag vertrekken. Reden voor de gemeente om de veteranen voortaan in het gemeente­huis in Lochem te ontvangen. 

Blijk van waardering
Bennie en Manon zorgden altijd voor een perfecte organisatie van de bijeen­komsten op de begraaf­plaats in Gorssel. De bijdrage van de kinderen maakte de ontvangsten bijzonder. Voor veteranen én voor de kinderen. Het toekennen van de Zilveren Knoop is een blijk van waardering voor hun inzet.


Gorssel, 17 april 2023

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends