Laatste nieuws

Zilveren Knoop voor Theo Linthorst

Theo Lint­horst heeft donder­dag 29 september 2022 bij het afscheid van zijn politie­loopbaan uit handen van de Lochemse burge­meester Sebastiaan van ‘t Erve een Zilveren Knoop ontvangen. Inwoners van Gorssel zullen Theo Lint­horst nog kennen uit de tijd dat hij wijk­agent was in Gorssel, Eefde en Epse, van 2003 tot 2011.

Lange staat van dienst
Linthorst Theo kleinPolitieman Theo Linthorst ontvangt de Zilveren Knoop van burgemeester Sebastiaan van 't Erve - Foto gemeente LochemTheo Lint­horst ging in 1978 naar de politie­school en werd op 1 april 1979 wacht­meester der Rijks­politie in de functie van lid land­groep in het district Apeldoorn, groep Apeldoorn. In 1997 werd Theo mede­werker basis­politiezorg A in het district IJssel­streek team Gorssel/Lochem. In 2003 werd hij bevorderd naar senior gebieds­gebonden politie­zorg in de functie van wijk­agent in de wijk Gorssel, Eefde en Epse. Hij was na Frits Hurenkamp de tweede officiële wijkagent in de gemeente. In 2011 werd hij wijkagent instellingen in de IJsselstreek­gemeenten (Brummen, Zutphen en Lochem).

Veilig Wonen
Verder heeft Theo zich tot 2005 vanuit de politie intensief in­gezet voor het Politie­keurmerk Veilig Wonen: zoveel mogelijk inwoners bewegen om maat­regelen te treffen om het een inbreker moeilijker te maken om binnen te komen. Hele straten en wijken zijn door zijn inzet voor­zien van het Politie­keurmerk Veilig Wonen. Vanaf 2005 verschoof de verantwoordelijk­heid voor het inzetten van het keurmerk naar de gemeenten, maar Theo bleef, als hij bij inbraken ter plaatse kwam, altijd de bewoner wijzen op maat­regelen die ze konden treffen om een volgende inbraak te voorkomen. 

Waardering
De Zilveren Knoop is een blijk van waardering van het college van B&W van de gemeente Lochem voor in­woners die een verbindende rol vervullen in de samen­leving. Het college kent de Zilveren Knoop aan Theo Lint­horst toe vanwege de manier waarop hij zich in de samen­leving onderscheidt: “Met grote kennis en bevlogen­heid heeft Theo zich ingezet voor de inwoners van de (voor­malige) gemeente Gorssel, en na de gemeentelijke her­indeling voor alle inwoners van de gemeente Lochem. Theo is heel toegankelijk en altijd bereid om mee te denken. Een agent waarop je kunt bouwen!”


Gorssel, 29 september 2022
(aangepast 30-9-2022)

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends