Laatste nieuws

Zomerschool groot succes

Stichting Welzijn Lochem (SWL) organiseerde in 2022 samen met andere part­ners een proef met een ‘zomer­school’ voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar uit de gemeente Lochem met een leer­achterstand. De zomer­school vond plaats in de Vullerschool in Gorssel en was een groot succes.

Jungle
ZomerschoolFly kleinGedurende de eerste twee weken van augustus (de vierde en vijfde week van de zomer­vakantie) is er door ruim dertig kinderen twee dagen hard maar met veel plezier gewerkt. De kinderen gingen in kleine groepjes onder leiding van Pabo-studenten en een docent aan de slag met rekenen, taal en lezen rond het thema ‘Jungle’. De middagen werden gevuld met kunst, cul­tuur en sport.

Achtergrond
Zomerschool2022 kleinRond de zomer van 2021 spraken Hellen Strik van Stichting Leer­geld Lochem en Ilse Wonink (SWL) over hun gezamenlijke droom om meer te doen voor de jeugd in de gemeente Lochem. Een van die dromen was het organi­seren van een zomer­school voor kinderen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van rekenen, taal en lezen, om daarmee de zomer­dip te voorkomen. Vervolgens werd de Werkgroep Kansen­gelijkheid in het leven geroepen, bestaande uit Graaf­schap bibliotheken, Stichting Leer­geld Lochem, Stichting Wel­zijn Lochem, Muze­hof, Yunio en de gemeente Lochem. 

Proef met zomerschool
De werk­groep besloot gezamen­lijk de schouders te zetten onder een proef met een zomer­school. Er werd gekozen om naast rekenen, lezen en taal een wisse­lend programma aan te bieden waarin kunst, cultuur en sport ook een plek zouden hebben. De financiering kwam rond door een bijdrage van Stichting Leer­geld en de gemeente. De Rotary Lochem bood aan om materialen te leveren. De Jumbo sponsorde de lunches en bij vervoers­problemen konden de bussen van Wel­zijn Lochem worden ingezet. 

Hulp
Veel organisaties hebben geholpen om in­vulling te geven aan de zomer­school: mede­werkers van de Graaf­schap bibliotheken namen de kinderen mee naar de biblio­theek in Gorssel om boeken uit te zoeken en lazen voor. Daar­naast was er een divers aanbod van cultuur vanuit de Muze­hof: percussie, circus en beeldende kunst. Er waren ook sport­coaches om de kinderen in beweging te brengen. Voor de Oekraïense kinderen die aan de zomer­school deel­namen was een tolk geregeld. 

Volgend jaar weer
De coördinatie was in handen van SWL. Deze manier van samen­werken zorgde voor verbinding tussen de organisaties, maar ook tussen de kinderen met diverse achter­gronden. 
De werkgroep: “Zo heeft de samen­werking zich uitbetaald in een prachtige ervaring die bij­draagt aan meer kansen­gelijkheid voor de kinderen in de gemeente Lochem! Hier willen we volgend jaar graag mee doorgaan.”
 

Gorssel, 25 augustus 2022

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends