Laatste nieuws

Zorgen over Zutphense biomassacentrale

Op industrieterrein De Mars in Zutphen op de voormalige vuilstort Fort de Pol komt mogelijk een biomassacentrale. Het bedrijf, Biomassacentrale Zutphen B.V. heeft al een omgevingsvergunning aangevraagd en wethouder Annelies de Jonge laat zich voorafgaand aan procedures en inspraakrondes zeer enthousiast uit over het plan in de pers. De vergunning is nodig om in aanmerking te komen voor de rijksregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE). Het gaat daarbij om bedragen van vele miljoenen. Pas wanneer deze subsidie is verleend, kan het bedrijf van start.

Vergassingsinstallatie
Volgens de plannen wordt het geen gewone centrale waar biomassa wordt verbrand en stroom wordt opgewekt, zoals er een aantal in Nederland zijn, maar een houtvergassingsinstallatie waar droge houtpellets (samengeperste houtkorrels) via een zeer innovatief proces zonder toevoeging van zuurstof worden vergast. Het geproduceerde gas wordt afgezet op het lokale gasnet. De opbrengst wordt geschat op 8 miljoen kubieke meter gas per jaar, genoeg voor ongeveer een derde van de Zutphense huishoudens.

Protesten
De plannen passen in verduurzaming van de samenleving en binnen het streven van de gemeente Zutphen om energieneutraal te worden. Maar er is ook stevige kritiek te horen. Dat betreft in de eerste plaatst de omvang van het gebouw. Het complex van 30 meter hoog en 40 meter breed zal in het buitengebied van Eefde dominant aanwezig zijn, maar zal ook in het buitengebied van Gorssel goed te zien zijn. Het grote gebouw zou dan ook nog op een verhoogde plek in het landschap verrijzen, namelijk op het laagste plateau van de voormalige vuilstort. 

Duurzaam
Ook is er kritiek op het duurzame karakter van de centrale. Tijdens een eerdere informatiebijeenkomst in Zutphen is gesteld dat er dagelijks drie of vier vrachtwagens houtsnippers nodig zijn voor de centrale. Volgens de aanvraag omgevingsvergunning blijkt dat getal te slaan op de afvoer van de reststoffen en zou de aanvoer van houtsnippers een capaciteit betreffen van 14 vrachtwagens per dag. Dat betreft de ‘capaciteit’, de totale hoeveelheid, maar verdeeld over diverse toeleveranciers zou het aantal vervoersbewegingen aanzienlijk groter kunnen zijn. Daar komt toelevering van hulpstoffen nog bij. De betreffende houthoeveelheid is dermate groot dat waarschijnlijk van aanvoer vanuit een gebied van 100 km sprake zal zijn. Insiders vrezen dat in de praktijk de pellets van (ver) buiten Nederland aangevoerd zullen worden, waardoor de mogelijke milieuwinst sterk vermindert.

Experimenteel
In de centrale worden houtsnippers zonder toevoeging van zuurstof verhit tot enkele honderden graden, waarbij het materiaal wordt ontleed. Voorbeelden van dergelijke processen zijn vergassen, kraken of pyrolyse. Voor biomassa zijn deze processen nog volop in ontwikkeling maar er zijn al vele werkende vergassers op biomassa.  Daarbij wordt het gas lokaal gebruikt of verbrand om energie op te wekken. In de Zutphense centrale zou het gas echter direct in het lokale gasnet gepompt worden. Dat is volgens criticasters nog uiterst experimenteel, maar volgens de initiatiefnemers zou er reeds een vergelijkbare centrale in Zweden draaien. Bij nader onderzoek blijkt dat een experimentele proefopstelling in Göteborg (GoBiGas fase 1) is bedoeld, waarvan de werking in de komende jaren nog moet worden geëvalueerd en waar volgens plan het eerste gas in 2020 het net in gepompt kan worden. Met name het reinigen van het gas, om het geschikt te maken om het in het reguliere gasnet te injecteren is een probleem. Het gas bevat o.a. teer en zwavel. De Dorpsraad Eefde spreekt van een groot risico dat er straks een grote lelijke blokkendoos staat zonder activiteiten.
Projecten zoals in Göteborg worden uitgevoerd door consortia van gerenommeerde bedrijven en kennisinstituten. Biomassacentrale Zutphen B.V. is een initiatief van een tweetal ondernemers en kent niet een dergelijke structuur.

Veendam
Eigenaar, via een aantal tussen-BV’s, van Biomassacentrale Zutphen B.V. is ondernemer Lody D. Botzen. Directeur, eveneens indirect, is Frank J. de Bruijn. Laatstgenoemde was initiatiefnemer van een innovatieve centrale in Veendam, Bavin B.V. Een schrikbeeld voor Zutphen, want het betreffende bedrijf is nog tijdens de proeffase op 15 november 2011 gefailleerd toen duidelijk werd dat binnen de geldende milieuvergunning niet aan de gestelde specificaties kon worden voldaan, aldus de curator in het faillissementsverslag. Een investering van € 20 miljoen, waarvan een groot bedrag aan staatssteun, moet als verloren worden beschouwd.

Voorlichtingsbijeenkomst in Eefde
Diverse bestuurders van Zutphen hebben zich al enthousiast uitgelaten over het plan, waarbij vele uitlatingen van de initiatiefnemers, aannames en doelstellingen uit de aanvraag omgevingsvergunning kritiekloos worden geciteerd. Het lijkt nu tijd voor kritische vragen en voor een gedegen onderzoek naar het plan en de initiatiefnemers.
Op 13 oktober a.s. vanaf 20.00 uur vindt er een bijeenkomst plaats in Het Hart in Eefde over de plannen voor de centrale. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Zutphen.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Gorssel.nl in samenwerking met de Vereniging Dorpsraad Eefde en is mede gebaseerd op onderzoek van een inwoner van Zutphen.

Gorssel.nl
2 oktober 2014

 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friends