Groene Waarden start bouw Grooterkamp

Gepost in Nieuws

In totaal komen er in Grooterkamp tachtig woningen. Daarvan realiseert De Groene Waarden er veertig: 22 huurwoningen en 18 starters(koop)woningen. Van Wijnen verkoopt veertig kavels voor de vrije sector. 

Koopwoningen Grooterkampo
     Artist Impression van vijf koopwoningen die 
     De Groene Waarden bouwt in Grooterkamp
     Bron: De Groene Waarden / Team 3D Twello


De Groene Waarden gaat de woningen in drie stromen realiseren. In april 2012 wordt begonnen met negen levensloop-bestendige huurwoningen. Daarna volgt, zodra er twaalf van verkocht zijn, de bouw van de achttien koopwoningen en naar verwachting worden in de loop van 2015 nog acht levensloop-bestendige huur- en vijf gezins-huurwoningen gebouwd.

Op zaterdag 3 maart a.s. is er een gezamenlijke informatiebijeenkomst van De Groene Waarden en Van Wijnen in De Roskam. Tussen 10 en 12 uur is er gelegenheid kennis te nemen van de indeling van de wijk, de diverse woningen, huur- en koopprijzen en de toewijzingsprocedure.

Vanaf 7 maart worden de huurwoningen in De Gids en op de website van de Groene Waarden aangeboden. Belangstellenden hebben een week de tijd om te reageren. Toewijzing vindt plaats aan de hand van het aantal punten.
 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail