Voorbereiding Structuurvisie Gorssel van start

Gepost in Nieuws

Structuurvisie

De structuurvisie geeft aan hoe, in ruimtelijke zin, ons dorp zich de komende tien jaar kan ontwikkelen. Het is daarmee een toetsingsinstrument voor de gemeente dat inzicht geeft in wat wel en niet mogelijk is. De Dorpsraad wil van haar inwoners weten hoe zij de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het dorp zien en wat wel en niet wenselijk is. Wat moet behouden blijven en is waardevol, wat kan verbeterd worden?

 

Procedure

Om gerichte informatie boven water te krijgen heeft de Dorpsraad een kernteam in het leven geroepen dat het proces organiseert. Het kernteam is daarvoor op zoek gegaan naar inwoners met specifieke kennis. Kennis op het gebied van wonen, onderwijs en opvang, bedrijvigheid en landbouw, maar ook recreatie en toerisme, bodem en water, natuur en milieu, landschap, cultuurhistorie en archeologie. En die deskundige inwoners zijn gevonden!

De inhoud wordt in een aantal werkgroepbijeenkomsten bijeengebracht. Het kernteam zorgt er vervolgens voor dat er een samenhangend verhaal van wordt gemaakt als input voor de structuurvisie.

De eerste bijeenkomst met deskundigen was een geslaagde en nuttige avond. In een aantal geanimeerde workshops in de Vullerschool werd druk gebrainstormd en informatie verzameld. De gegevens, in de vorm van een sterkte-zwakteanalyse, met kansen en bedreigingen, worden momenteel geanalyseerd. Daarna worden tijdens een volgende sessie de puntjes op de i gezet en vervolgens zal de eerste versie van het verhaal op 23 april a.s. in een dorpsbijeenkomst worden gepresenteerd. Inwoners van Gorssel worden daarvoor te zijner tijd uitgenodigd. Er is dan uiteraard ruimte voor discussie en nieuwe inbreng.


Contactpersoon structuurvisie:

Karin Komdeur ( of na 19.00 uur 06-10592527).


Website Dorpsraad: www.dorpsraadgorssel.nl

 

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail