Accommodatiebeleid: “U heeft hier een prachtige raadzaal”

Gepost in Nieuws

RondeTafel09052016De raadzaal van het gemeentehuis in Lochem vormde op maandag 9 mei 2016 het decor voor het Ronde Tafel Gesprek (RTG) over de bezuinigingen op het gebied van de accommodaties in de gemeente. Vertegenwoordigers uit Almen, Barchem, Epse en Gorssel brachten hier ideeën en hun visie naar voren over hoe zij de bezuinigingen in hun kern inhoud willen geven. Woordvoerder voor Gorssel was de voorzitter van de werkgroep accommodaties, Henk van Gogh. In deze werkgroep zijn vertegenwoordigd Zwembad De Boskoele, V.V. Gorssel, de LTC Gorssel, de Vullerschool, de Brink (kerkgebouw protestantse kerk), ‘t Trefpunt en de Dorpsraad.

Visie
De werkgroep heeft een visie neergelegd in een document: ‘Gorssel, dorpskern in de breedte’ (zie bijlage). Henk van Gogh gaf tijdens de RTG aan dat de werkgroep goed geluisterd heeft naar de wensen van de gemeente en dat de werkgroep mede op basis van gesprekken met vertegenwoordigers uit Luttenberg, Klarenbeek en Twello een analyse heeft gemaakt voor het dorp Gorssel. Hierbij is geconstateerd dat enkele accommodaties in de kern Gorssel te groot zijn voor de toekomst (denk aan de overmaat aan velden, de te grote sporthal en de toekomstige krimp van de Vullerschool). Ook energetisch voldoen accommodaties al lang niet meer. Daarbij komt dat ‘t Trefpunt omstreeks 2022 forse investeringen vraagt met het oog op de asbestproblematiek (op het dak) en ook het zwembad staat voor dure maatregelen. De Vullerschool staat volgens de plannen van de gemeente omstreeks 2023 een sanering van lokalen te wachten.

Centrale plek
De werkgroep heeft met name in relatie tot de ambities van de Vullerschool in haar visiedocument ingezet op één accommodatie op één centrale plek in of aan de rand van het dorp. Vooral van de combinatie school en sport zal mede in verband met buitenschoolse opvang veel aantrekkingskracht van het dorp Gorssel uitgaan, met minder risico van leegloop van de school. Hoe dit bewerkstelligd kan en moet worden is nog onderwerp van nadere studie, waartoe de werkgroep een opdracht heeft geformuleerd voor extern opdrachtgeverschap. Het gaat dan om het formuleren van een programma van eisen (PvE) en een studie naar een locatie.

Samenwerking nodig
De vertegenwoordigende raadsleden hadden in het algemeen geen prangende vragen aan de vertegenwoordigers uit Gorssel. Marian Beuke van de PvdA informeerde met belangstelling naar een tijdspad. Dit is volgens Henk van Gogh gericht op de saneringsjaren 2022-2023.
Radboud Ammerlaan van het CDA refereerde aan de mogelijkheden van samenwerking tussen Epse en Gorssel. Hierop gaf Henk van Gogh aan dat de Vullerschool in de visie van Gorssel een cruciale plek inneemt en dat er in de centralisatiegedachte geen zaken uitgehaald moeten worden, omdat daarmee een toekomstige (budgettaire) exploitatie geweld wordt aangedaan. Anderzijds zou het verheugend zijn indien andere partijen (uit Epse en/of Eefde) bij de plannen van Gorssel kunnen/willen aansluiten.

Eenzijdige maatregelen dreigen
Erg kritisch was Gerrit Brummelman van D66. Hij informeerde bij de wethouder naar een mogelijk verschil in behandeling van de kernen binnen de gemeente en wees daarbij naar de subsidieverslindende exploitaties van zwembad De Beemd en de Schouwburg in Lochem. ”Naar deze objecten gaan enorme exploitatiebijdragen.” De verantwoordelijk wethouder (Jan Kottenberg) gaf na veel wikken en wegen aan dat elke kern verschillend in elkaar zit en dat een gelijke behandeling lastig is. Voor de zwembaden komt een apart traject, zo liet hij weten. De wethouder is tevreden met het bezuinigingsresultaat tot nu toe (voor een aantal objecten worden de onderhoudslasten beperkt tot het minimum). Ook gaf hij aan dat de gesprekken tussen de gemeente en enkele kernen nog niet zijn afgerond en dat “als een kern niet meewerkt er eenzijdig maatregelen worden opgelegd”.

‘Mooie raadzaal’
Henk Berends (oud-wethouder en voormalig raadslid), die namens de kern Almen aanwezig was, maakte ten slotte de opmerking: “U heeft een mooie raadszaal” en maakte daarmee een toespeling op het voorzieningenniveau in de kern Lochem, met zwembad De Beemd, de Lochemse schouwburg, het Stadshuus en het 18 miljoen kostende gemeentehuis. Van dit laatste was het immers ook de bedoeling dat de openbare publieksruimten zoals raadzaal en immense hal ook voor buitengemeentelijke activiteiten beschikbaar zijn. “Tenslotte moet je je afvragen wat je in de kleinere kernen binnen de gemeente in stand  zou kunnen houden als bijvoorbeeld de forse exploitatiesubsidie van de Schouwburg Lochem wordt afgebouwd tot nihil. Want … een zich zelf respecterende theaterbezoeker gaat immers toch naar een theater met kwaliteiten als Orpheus in Apeldoorn en niet het ’boerentheater’ in Lochem? En zeker niet vanuit de westelijke kernen (Epse, Gorssel en Eefde).”

Het accommodatiebeleid wordt verder besproken in de meningsvormende raadsvergadering van 23 mei 2016. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad Gorssel op woensdagavond 25 mei 2016 komt de accommodatieproblematiek ook uitgebreid aan de orde. Meer hierover kunt u binnenkort lezen op de website van de Vereniging Dorpsraad Gorssel. De agenda en toelichting accommodaties kunt u hier al lezen.


Gorssel.nl
10 mei 2016

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail