Dorpsplan (1): natuur en dorps karakter

Gepost in Nieuws

De kerngroep DOP (DorpsOntwikkelingsPlan 2018-2022) meldt aan Gorssel.nl: “Het was een feest, de ontmoeting met dorpsgenoten in De Borkel op 20 februari 2018. Nieuwsgierige, opgewekte dorpsgenoten, geanimeerd in gesprek met elkaar en met ons. De talloze Post-its getuigen van de wil om een bijdrage te leveren, mee te denken. Kritisch en opbouwend.”
De komende weken belicht Gorssel.nl de bevindingen van de kerngroep DOP: in afleveringen wordt per thema aangegeven wat Gorsselnaren zoal bezighoudt.

Kerngroep DOP
dop logo TRIn dit eerste deel van de serie nogmaals een antwoord op de vraag: wie is eigenlijk de kerngroep DOP? De kerngroep bestaat uit zes Gorsselaren (Ava van Baaren, Linda Sanders, Gerda Mulder, Sierk Plaat, Willem Jan Struyck en Erma Prins) met verschillende achtergronden. De Dorpsraad heeft hen gevraagd vanuit een onafhankelijke positie in alle openheid met het dorp in gesprek te gaan en het dorpontwikkelingsplan voor de komende vijf jaar samen te stellen. De gemeente heeft zijn instemming betuigd met deze werkwijze. De werkgroep: “Het werkt! Er zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van organisaties en die leverden al een flinke hoeveelheid ‘boodschappen’ op. De dorpsbijeenkomst van 20 februari 2018 maakte het beeld nog completer”. De kerngroep wordt bijgestaan door een groep betrokken dorpsgenoten die een bepaald thema uitdiepen.

Behoud van natuur en het dorpse karakter
BijeenkomstDOP20 2 18 7a kleinDe werkgroep: “Inmiddels is wel duidelijk dat verreweg de meeste belangstelling uitgaat naar het behoud van de natuur en het dorpse karakter van Gorssel en daarmee samenhangend het beperken van het verkeer (snelheid) in het dorp. In het verlengde ervan pleiten velen voor kleinschaligheid binnen de dorpsgrenzen waar het gaat om maatschappelijke voorzieningen voor onderwijs en ontmoeting”. Het laatste thema (de ontwikkelingen rond de maatschappelijke voorzieningen in Gorssel) staat op maandagavond 26 maart 2018 centraal in een aparte bijeenkomst. Nadere informatie daarover volgt binnenkort.
In de volgende aflevering komen de reacties op het thema Wonen en Leven aan de orde.

Nieuwe Dorpsplan klaar op 30 mei 2018
In de tussentijd maakt de kerngroep een begin met het formuleren van een inleidende visie op het Gorssel van nu en in de toekomst. Daarna worden de thema’s verder uitgewerkt en wordt een plan de campagne opgesteld. De werkgroep: ”We houden iedereen voortdurend op de hoogte van de vorderingen en hopen dat de Gorsselnaren volop blijven meedoen”.
De Werkgroep presenteert het nieuwe dorpsplan tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad Gorssel op 30 mei 2018.
Reacties zijn nog steeds welkom op de speciale Dorpsplanpagina op Gorssel.nl of via e-mail: . Bij Zig Zag Wonen staat een postbus voor schriftelijke reacties.


Gorssel, 2 maart 2018

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail