Bewoners Dorrewold blij met aanleg nieuw plantsoen

Gepost in Nieuws

Bewoners aan de Dorrewold in Gorssel ontvingen in december 2016 een brief van Circulus BerkelBuitenruimte, waarin het voornemen werd geuit het grote middenplantsoen in de wijk te vervangen door gazon. Door de gemeenteraad aan Circulus BerkelBuitenruimte opgelegde bezuinigingen bleken aanleiding tot het plan. Gorssel.nl berichtte over de problemen met de plantsoenen in Gorssel-Noord en ook de Stentor besteedde aandacht aan de kwestie. 

Actie en overleg
Dorrewold1 kleinOmwonenden kwamen na ontvangst van de brief direct in actie en gingen in overleg met gemeente en Circulus Berkel. Resultaat van het overleg was uiteindelijk dat de oorspronkelijke plannen werden omgebogen; in plaats van een grasveld zou er een aangepast plantsoen komen met relatief lage onderhoudskosten: veel struiken met bloemen en bessen en geen bodembedekkers meer (want duur en lastig in onderhoud). Het plan is in goed overleg met de gemeente Lochem en Circulus-Berkel uitgewerkt met een team uit de buurt. In ongeveer drie jaar tijd zouden de verschillende stukken plantsoen aangepast worden. (Die fasering in drie jaar is vooral een budgettaire kwestie.)
Dorrewold2 kleinDe uitvoering van de plannen zou in het voorjaar van 2018 beginnen.

Uitvoering begonnen
De aanleg van het nieuwe plantsoen is nu - in de laatste week van maart 2018 - daadwerkelijk van start gegaan. De oude begroeiing is verwijderd, er is een vracht compost verspreid en achtergebleven stronken zijn weggehaald. Het coördinatieteam van bewoners (Jef Folkers, Jaco van Langen en Gerard Boere) ziet tot zijn tevredenheid dat een en ander nu volgens plan en afspraken wordt uitgevoerd. Dorrewold3 kleinDe foto’s hiernaast spreken voor zich.


Gorssel, 31 maart 2018

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail