Verkeersbesluit snelheidsproef N348 ter inzage

Gepost in Nieuws

De provincie Gelderland wil een proef met snelheidsverlaging uitvoeren op de N348 tussen Eefde en Gorssel. In een periode van maximaal een half jaar wordt de maximumsnelheid tussen Eefde en Gorssel verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur. De proef bestaat uit het plaatsen van 60 km/u-borden. Daarvoor is een verkeersbesluit nodig, dat nu ter inzage ligt.

Monitoring
Bord60km kleinDe maximumsnelheid op de N348 wordt in een proef tijdelijk verlaagd van 80 naar 60 km per uurAan de proef is een monitoringsprogramma gekoppeld dat de effecten op onder andere verkeersveiligheid en het functioneren van de weg in beeld brengt. De provincie legt op het wegvak een permanent telpunt aan. Hiermee worden tijdens de gehele proefperiode de snelheid en samenstelling van het verkeer gemeten. In het voorjaar van 2018 wordt een nulmeting gedaan en na afloop van de proef vindt een evaluatie plaats. Naast de feitelijke cijfers wordt ook de beleving van zowel aanwonenden als weggebruikers in beeld gebracht. Op basis van de uitkomsten bepaalt de provincie of er een vervolg komt op de proef.

Verkeersbesluit
Voor het plaatsen van 60 km/u-borden moet de provincie een verkeersbesluit nemen. Dat verkeersbesluit ligt van 25 april tot en met 6 juni 2018 ter inzage. In deze periode kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Afdeling Beheer en Onderhoud Wegen
T.a.v. de heer W. Ousen, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Daarbij moet op de envelop het zaaknummer vermeld worden: ‘zaaknummer 2018-003225.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met Wim Ousen, tel. 088-8807206.

Planning
De proef begint in het najaar van 2018 en eindigt in het voorjaar van 2019. Daarna begint de provincie met de geplande werkzaamheden aan de kruispunten Jodendijk-Scheuterdijk en Quatre Bras.


Redactie Gorssel.nl
25 april 2018

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail