Concept Dorpsplan Gorssel 2018-2023 gepresenteerd

Gepost in Nieuws

Woensdagavond 30 mei 2018 besprak de ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Gorssel, waar ook niet-leden welkom waren, het concept Dorpsplan 2018-2023. Erma Prins van de Kerngroep DOP gaf tijdens de ledenvergadering een samenvatting van het dorpsplan en stipte daarbij een aantal belangrijke elementen aan. Daarna konden de mensen in de zaal hun reacties geven en vragen stellen. Voor Gorssels nieuwe kernwethouder Bert Groot Wesseldijk was de ledenvergadering een mooie kennismaking.

Korte en langere termijn
ALV18 1 kleinErma Prins presenteert het concept dorpsplan 2018-2023Centrale vraag in dit stadium is: geeft het dorpsplan goed weer wat er in Gorssel speelt en wat de wensen zijn over zaken die wel of juist niet zouden moeten gebeuren. Wat zou er eventueel nog moeten worden aangepast?
Een dorpsplan beslaat een periode van vijf jaar, maar niet elk onderwerp leent zich voor zo’n relatief korte periode. Soms zijn er onderwerpen die juist wel op korte termijn aangepakt kunnen worden. Enkele aanwezigen riepen daarbij op om een aantal actiepunten in het dorpsplan concreter te omschrijven. 
ALV18 2 kleinDe ledenvergadering van de Dorpsraad vond plaats in de protestantse kerkAls het gaat om wonen en leven in Gorssel of om de voorzieningen op het gebied van sport, recreatie, (brede) school en ontmoeting, dan betreft het een langere termijn dan de vijfjaarsperiode die het dorpsplan beslaat. Daarom is het goed in het dorpsplan de lange termijn uitgangspunten nu al vast te leggen of als dat nog niet kan, vast te leggen dat daar de komende tijd aan gewerkt moet worden.

Voorzieningen
ALV18 3 kleinKernwethouder Bert Groot Wethouder maakt kennis met de aanwezige GorsselnarenVooral de voorzieningen in het dorp zijn daarbij een belangrijk onderwerp; leefbaarheid en voorzieningen hebben veel met elkaar te maken. De Gorsselse werkgroep accommodaties heeft zijn gedachten over een multifunctionele accommodatie (mfa) beschreven en er is al een eerste haalbaarheidsonderzoek naar gedaan, waarbij geconstateerd is dat verder onderzoek nog gewenst is. Vanuit het dorp zijn daarop veel reacties gekomen, waarbij vooral gevraagd werd om serieus naar alternatieven te kijken. De kerngroep heeft in het dorpsplan opgeschreven dat een breed gedragen werkgroep samen met de gemeente de komende tijd de beste vorm voor de toekomstige voorzieningen zou moeten ontwikkelen. Waarbij aan de gemeente gevraagd wordt de kaders die nu al duidelijk zijn, aan te geven en daarna te zorgen dat het vervolgonderzoek naar de mfa en alternatieven wordt uitgevoerd.

Verkeer
Het nieuwe dorpsplan beschrijft de verkeers- en parkeerdruk die vooral in het centrum gevoeld wordt. Tijdens de ledenvergadering werd dat door enkele aanwezigen met voorbeelden nog eens onderstreept. Onder andere de afspraken met de gemeente over het inrichten van de hele Hoofdstraat tot 30 kilometergebied moeten nu snel tot uitvoering komen.

Definitief? Dan aan de slag
Het definitieve dorpsplan wordt op 5 september 2018 in een extra ledenvergadering van de Dorpsraad vastgesteld en aangeboden aan kernwethouder Bert Groot Wesseldijk. 
Als het dorpsplan straks klaar is, moet het echte werk nog beginnen. De komende maanden gaan het huidige dorpsraadbestuur en de kerngroep op zoek naar dorpsgenoten die daaraan willen bijdragen. Dat kan op allerlei manieren, variërend van incidentele deelname aan een klus, deelnemen aan een werkgroep voor een bepaald onderwerp, actief worden voor de dorpsraad of zitting nemen in het dorpsraadbestuur. De kerngroep () en het dorpsraadbestuur () zijn beschikbaar voor informatie en overleg.

Draagvlak
Tijdens de ledenvergadering werd het dorpsraadbestuur aanbevolen het draagvlak van de Vereniging Dorpsraad Gorssel te verbreden. Daarmee kan het geluid van Gorssel nog beter bij de gemeente en anderen gebracht worden. Het huidige aantal van 350 leden vertegenwoordigt ruim 20% van de huishoudens; dat zou door een speciale ledenwerfactie omhoog moeten.

Opmerkingen welkom
De aanwezigen bij de ledenvergadering gaven tips en opmerkingen die door de kerngroep nog bekeken zullen worden. Maar de kerngroep hoopt ook nog reacties te krijgen van andere dorpsgenoten. Het concept dorpsplan wordt in de zomerperiode definitief gemaakt. Tot medio juni 2018 zijn reacties nog welkom via de speciale pagina op Gorssel.nl of per mail: 


Gorssel, 31 mei 2018

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail