Dankdag 2018: Voedselbank Zutphen

Gepost in Nieuws

Al eeuwen­lang worden in het najaar in de Protestantse geloofs­gemeenschappen dankdagen gehouden. Hierbij stond in eerste instantie in een agrarisch georiën­teerde economie de dank­baarheid voor de opbrengst van het land en de vee­teelt of visserij centraal. In de loop van de jaren is het karakter van dank­dag verschoven naar een meer algemene bezinning op de econo­mische realiteit. Met name de verhouding tussen arme en rijke bevolkings­groepen of landen krijgt tegenwoordig daarom veel aandacht. 

Voedselbank
Dankdag 2018 oogst kleinDankdag 2018: producten voor de Voedselbank ZutphenOok in de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse wordt hier jaar­lijks in november aandacht aan besteed door onder meer goederen in te zamelen. Deze goederen worden geschonken aan de Voedsel­bank in Zutphen, die nog steeds in een grote behoefte voorziet. Alle inwoners van Gorssel en Epse worden daarom van harte uit­genodigd om hieraan mee te doen.

Producten inleveren
U kunt de actie steunen door producten in te leveren bij de kerken in Gorssel en Epse. Het gaat hierbij bijvoo­rbeeld om houdbare etens­waren, conserven, fruit, rijst, pasta, noten of aardappelen, maar ook marga­rine, pannenkoe­k­meel, was- of schoonmaak­middelen e.d.
Daarvoor zijn beide kerken geopend op zaterdag 10 november van 11.00 tot 12.00 uur. Er wordt voor gezorgd dat alle produc­ten na het weekend bezorgd worden bij de Voedsel­bank in Zutphen.


Gorssel, 30 oktober 2018

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op TwitterStuur een link van deze pagina per e-mail